Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

FSC là gì? Điều cần biết về Tiêu chuẩn FSC (Forest Stewardship Council)

“FSC là gì?” là câu hỏi được nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ quan tâm và tìm hiểu. Tiêu chuẩn FSC là hiện là tiêu chuẩn về quản lý rừng và sản phẩm từ rừng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để cân bằng các giá trị kinh tế - xã hội – môi trường. Trong bài viết này hãy cùng KNA CERT tìm hiểu những thông tin cơ bản về nội dung, nguyên tắc cũng như lợi ích khi Tuân thủ Tiêu chuẩn FSC (Forest Stewardship Council).

Forest Stewardship Council - FSC là gì?

Hội đồng quản lý rừng (FSC - Forest Stewardship Council) được thành lập vào năm 1993, ra đời sau Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro, 1992) với mục tiêu thúc đẩy quản trị rừng phù hợp với môi trường, quản lý mang lại lợi ích xã hội, và đem lại hiệu quả kinh tế trên thế giới. 

FSC là tổ chức quốc tế cung cấp một hệ thống kiểm định chất lượng tự nguyện và được chứng nhận của bên thứ ba độc lập. Hệ thống này cho phép người sở hữu chứng chỉ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của họ trên thị trường như là kết quả của quản lý rừng phù hợp về mặt môi trường, xã hội và kinh tế.

Tư vấn từ chuyên gia

Tiêu chuẩn FSC là gì?

1. FSC là viết tắt của từ gì?

FSC là viết tắt của cụm từ “Forest Stewardship Council” dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng quản lý rừng”. Hội đồng FSC thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận các Cơ quan đánh giá, cấp chứng chỉ (còn được gọi là Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ) để xác nhận hoạt động quản lý rừng của chủ rừng cũng như truy xuất nguồn gốc các sản phẩn từ rừng.

2. Phân loại Tiêu chuẩn FSC

a) FSC – FM là gì? (Forest Management Certificate)

FSC-FM là tiêu chuẩn về quản lý và bảo vệ rừng. Chứng nhận FSC-FM được cấp cho các khu rừng của một quốc gia khi đã đảm bảo những tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế.

b) FSC-CoC là gì? (Chain of Custidy Certificate)

FSC-CoC là tiêu chuẩn về Chuỗi hành trình sản phẩm. Tiêu chuẩn FSC-CoC giúp minh bạch hóa thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng cũng như hạn chế việc một số nhà sản xuất tự ý dán nhãn FSC khi chưa có sự cho phép của Hội đồng quản lý rừng. Chuỗi hành trình ở đây đề cập tới tất cả những giai đoạn từ nguồn cung nguyên liêu cho tới khi thành phẩm được chuyển đến người sử dụng cuối cùng. Chứng chỉ FSC-CoC giúp xác nhận những sản phẩm làm từ gỗ rừng có rõ ràng nguồn gốc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Hội đồng FSC.

c) FSC-CoC/CW là gì? (FSC-Chain of Custody/Control Wood Certificate)

FSC-CoC/CW là tiêu chuẩn về Chuỗi hành trình sản phẩm, đánh giá nguồn gốc gỗ có kiểm soát.

→ Trong đó, tiêu chuẩn FSC-CoC là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Đăng ký ngay

10 nguyên tắc FSC trong trồng rừng

Nguyên tắc 1: Tuân thủ Pháp luật và nguyên tắc của Hội đồng FSC

Hoạt động quản lý rừng phải tôn trọng pháp luật hiện hành áp dụng tại từng nước sở tại và các hiệp ước, thỏa thuận Quốc tế mà nước sở tại đã ký kết tham gia, tuân thủ theo nguyên tắc và tiêu chí của Hội đồng FSC.

Nguyên tắc 2: Quyền và trách nghiệm việc sử dụng đất

Quyền sử dụng, hưởng dụng đất, tài nguyên rừng dài hạn phải được xác định rõ và được Pháp luật công nhận.

Nguyên tắc 3: Quyền của người bản địa

Các quyền hợp pháp và truyền thống của người bản địa về sở hữu sở dụng và quản lý đất, tài nguyên được công nhận và tôn trọng.

Nguyên tắc 4: Mối quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động

Các hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc cải thiện vị thế kinh tế và xã hội của người lao động cùng cộng đồng trong thời gian dài.

Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng

Thực hành quản lý rừng bền vững thúc đẩy sử dụng hiệu quả các loại lâm sản, các dịch vụ rừng nhằm đảm bảo lợi ích về kinh tế và những lợi ích to lớn khác về môi trường và xã hội.

Nguyên tắc 6: Tác động môi trường

Hoạt động quản lý rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học cùng các giá trị về nguồn nước, tài nguyên đất, hệ sinh thái, sinh cảnh và duy trì các chức năng môi trường cũng như tính toàn vẹn của rừng.

Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý

Có kế hoạch quản lý phù hợp với các chính sách và mục tiêu phù hợp với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động liên quan đến rừng.

Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá

Cần tiến hành hoạt động giám sát sao cho phù hợp với quy mô và mật độ quản lý rừng để nắm bắt được điều kiện của rừng, sản lượng sản phẩm rừng, chuỗi hành trình sản phẩm, các hoạt động quản lý cùng các tác động về mặt môi trường-xã hội của các hoạt động này.

Nguyên tắc 9: Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao

Các hoạt động quản lý tại những khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần được duy trì hoặc phát huy các thuộc tính tạo nên loại rừng này. Các quyết định liên quan tới những khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần chú trọng giải pháp phòng ngừa.

Nguyên tắc 10: Các khu rừng trồng

Rừng trồng cần phải được quy hoạch và quản lý theo các nguyên tắc từ 1 – 9 và những tiêu chí khác kèm theo. Rừng trồng không những góp phần đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm lâm nghiệp mà còn làm cho hoạt động quản lý thêm phần đa dạng, giảm áp lực lên rừng tự nhiên, giúp phát huy, khôi phục và bảo tồn rừng tự nhiên.

Các nhãn dán FSC (FSC logo) 

1. Fsc Mix là gì?

Nhãn dán FSC Mix thể hiện rằng gỗ trong sản phẩm có nguồn gốc từ vật liệu đã được FSC chứng nhận, đó có thể là vật liệu tái sử dụng hoặc gỗ có kiểm soát. Lưu ý, gỗ có kiểm soát không thể thuộc một trong các loại sau:

  • Gỗ khai thác bất hợp pháp
  • Gỗ khai thác vi phạm truyền thống và dân quyền
  • Gỗ khai thác trong những khu rừng, nơi mà các sinh vật có giá trị đang bị đe dọa;
  • Gỗ khai thác trong rừng được chuyển thành rừng trồng hoặc rừng không sử dụng
  • Gỗ được khai thác trong rừng trồng cây biến đổi gen

2. FSC Recycled là gì?

Nhãn dán FSC Recycled thể hiện rằng gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc từ vật liệu đã qua sử dụng, được FSC xác minh.

3. FSC 100% là gì?

Nhãn dán FSC 100% thể hiện rằng gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc hoàn toàn từ khu rừng được FSC chứng nhận.

* Lưu ý: Chỉ những tổ chức, doanh nghiệp nào hoàn thành đánh giá và được cấp chứng chỉ FSC-CoC mới được phép dán nhãn FSC lên sản phẩm.

Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn FSC-CoC

Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship Council) thông báo FSC-STD 40 004 V3-1 là phiên bản mới nhất hiện nay của Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC. Tiêu chuẩn FSC-STD 40 004 V3-1 được ban hành ngày 14/01/2021, có hiệu lực từ tháng 09/2021 với thời gian chuyển đổi đến 31/12/2022

Nội dung của Tiêu chuẩn FSC-STD 40 004 V3-1

A. Mục tiêu
B. Phạm vi
C. Ngày hiệu lực và hiệu lực
D. Tài liệu tham khảo

Phần I: Yêu cầu chung

1. Hệ thống quản lý CoC
2. Nguồn nguyên liệu
3. Xử lý vật liệu
4. Hồ sơ nguyên liệu và sản phẩm FSC
5. Bán hàng
6. Tuân thủ pháp luật về gỗ hợp pháp
7. Yêu cầu lao động cốt lõi của FSC

Phần II: Kiểm soát các Tuyên bố FSC

8. Thành lập nhóm sản phẩm để kiểm soát công bố FSC
9. Hệ thống chuyển nhượng
10. Hệ thống tỷ lệ phần trăm
11. Hệ thống tín chỉ

Phần III: Yêu cầu bổ sung

12. Yêu cầu dán nhãn FSC
13. Gia công phần mềm

Phần IV: Tiêu chí Đủ điều kiện để được Chứng nhận CoC Đơn, Nhiều địa điểm và Nhóm

14. Điều kiện được chứng nhận CoC đơn lẻ
15. Đủ điều kiện chứng nhận CoC đa điểm
16. Điều kiện để được chứng nhận CoC nhóm

Phụ lục A. Ví dụ về các nhóm sản phẩm (tham khảo)
Phụ lục B. Ví dụ về việc áp dụng các hệ thống kiểm soát FSC (tham khảo)
Phụ lục C. Ví dụ về Thành phần nào của sản phẩm cần được chứng nhận (quy chuẩn)
Phụ lục D. Tự đánh giá các yêu cầu lao động cốt lõi của FSC (quy chuẩn)
Phụ lục E. Thuật ngữ và định nghĩa A

Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn FSC

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng đòi hỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải minh bạch, trách nhiệm và bền vững, việc áp dụng Tiêu chuẩn FSC không chỉ đơn giản là một lựa chọn mà còn tạo ra sự khác biệt trên thị trường cho doanh nghiệp. 

Dưới đây là những lợi ích nổi bật mà Tiêu chuẩn FSC mang lại:

1. Thiết lập uy tín trên thị trường Toàn cầu

FSC là tiêu chuẩn hàng đầu Thế giới về quản lý rừng bền vững. Khi chứng nhận theo tiêu chuẩn này, doanh nghiệp của bạn sẽ được công nhận rộng rãi trên Thế giới với tư cách là một đơn vị hoạt động có trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Điều này giúp tăng cường niềm tin từ phía khách hàng và đối tác.

2. Mở rộng cơ hội xuất khẩu

Nhiều thị trường tiêu thụ lớn như Châu Âu, Bắc Mỹ đặc biệt ưu tiên những sản phẩm gỗ và các mặt hàng liên quan được chứng nhận FSC. Chứng chỉ FSC giúp doanh nghiệp tiếp cận và thâm nhập dễ dàng vào những thị trường này, xóa bỏ rào cản thương mại Quốc tế.

3. Nâng cao hiệu quả trong quản lý

Việc tuân thủ Tiêu chuẩn FSC giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống quản lý rừng và các sản phẩm từ rừng một cách hiệu quả, đảm bảo sự bền vững của nguồn nguyên liệu, giảm rủi ro và tối ưu hóa lợi ích kinh tế.

4. Đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường

Áp dụng FSC, tức là doanh nghiệp đang thể hiện sự cam kết với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

5. Thiết lập mối quan hệ bền vững với các bên liên quan

FSC tạo cơ hội cho doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, từ cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ đến cộng đồng địa phương và người lao động. Điều này giúp tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ.

→ Hơn tất cả, việc áp dụng Tiêu chuẩn FSC là một bước tiến quan trọng, giúp doanh nghiệp không chỉ tăng cường lợi ích kinh tế mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cả xã hội và môi trường. Cùng với FSC, doanh nghiệp có thể tạo dựng vị thế vững chắc trước những biến động của thị trường Toàn cầu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Trên đây là các thông tin về FSC là gì, nguyên tắc, nội dung và những yêu cầu của Tiêu chuẩn FSC. Tổ chức chứng nhận TÜV Austria Hellas (TÜV Áo Hy Lạp - TAH) và Cơ quan được ủy quyền (KNA CERT) hợp tác cung cấp Dịch vụ FSC-CoC cho mọi tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ. 

→ Tìm hiểu thông tin chi tiết của TAH Tại đây: https://tuvaustriahellas.gr/services/fsc-chain-of-custody-certification/?lang=en

Vui lòng liên hệ theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ.

Tin Mới Nhất

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

01-12-2023

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

Tiêu chuẩn TSCA Title VI là tiêu chuẩn về khí thải Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) ban hành. Trong bài viết này, 

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ