Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Câu 1: Chứng nhận ISO 14064 có hiệu lực bao lâu?

Chứng nhận ISO 14064 có hiệu lực phụ thuộc vào năm cơ sở mà Doanh Nghiệp lựa chọn trong Báo cáo phát thải khí nhà kính năm đầu tiên. Ví dụ: Nếu Doanh Nghiệp chọn năm đầu làm báo cáo lấy số liệu 12 tháng thì sau 12 tháng sẽ lại tái kiểm định một lần. Nếu lần đầu Doanh Nghiệp chọn lấy số liệu trung bình của 2 năm thì sau 2 năm sẽ lại tái kiểm định một lần. Có 3 mốc thời gian là: 1 năm, 2 năm, 3 năm để Doanh Nghiệp lựa chọn.

Câu 2: Những phạm vi phác thải nào phải có trong Báo cáo phát thải khí nhà kính của Doanh Nghiệp?

Phát thải KNK của doanh nghiệp có thể được chia thành 3 phạm vi:

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp - Phát thải trực tiếp gây ra bởi các nguồn do công ty của bạn sở hữu hoặc kiểm soát

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp - Phát thải từ điện mua, hơi nước và hệ thống sưởi / làm mát cho các hoạt động của bạn;

Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp - Phát thải từ các nguồn không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của công ty bạn, chẳng hạn như khí thải của các nhà cung cấp của bạn, đi công tác và khí thải cuối đời của các sản phẩm đã bán.

Trong đó:

Phạm vi 1 và 2 là hai loại bắt buộc phải khai báo trong Báo cáo phát thải khí nhà kính của Doanh Nghiệp.

Phát thải thuộc phạm vi 3 thì liệt kê rồi tính toán loại nào đáng kể thì phải cho vào, loại nào không đáng kể nhưng muốn cho vào Báo cáo thì phải tính toán, loại nào không đáng kể và không muốn tính toán thì Doanh Nghiệp phải nêu rõ lý do.

Câu 3: Trường hợp nào không thể đánh giá được ISO 14064 không?

Với những Doanh Nghiệp chỉ mới đăng ký hoạt động mà chưa đi vào sản xuất thực tế thì không thể đánh giá ISO 14064.

Câu 4: Thế nào là tổ chức chứng nhận ISO 14064 uy tín?

Tổ chức chứng nhận ISO 14064 uy tín là tổ chức hoạt động độc lập với đơn vị đăng ký đánh giá chứng nhận (bên thứ ba), có giấy phép hoạt động hợp pháp và là thành viên được các diễn đàn, hiệp hội liên quan đến lĩnh vực chứng nhận quốc tế công nhận. Những đơn vị đáp ứng các điều kiện trên được trao quyền thực hiện chứng nhận ISO 14064. SPS sẽ giúp Doanh Nghiệp lựa chọn những đơn vị như vậy.

Câu 5: Có cần phải thuê đơn vị tư vấn ISO 14064 không?

Không có quy định nào bắt buộc Doanh Nghiệp phải thuê đơn vị tư vấn nhưng việc nhờ tới sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn sẽ giúp Doanh Nghiệp rút ngắn được thời gian áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn một cách hiệu quả.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ