Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Chứng nhận RDS – Tiêu chuẩn Lông vũ Có trách nhiệm (Năm 2023)

KNA CERT cung cấp dịch vụ chứng nhận RDS – Tiêu chuẩn Lông vũ Có trách nhiệm (Responsible Down Standard) theo quy định hiện hành mới nhất năm 2023 cho tất cả các tổ chức / doanh nghiệp.

TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN RDS

Tiêu chuẩn RDS là gì?

Tiêu chuẩn RDS là Tiêu chuẩn Lông vũ Có trách nhiệm (Responsible Down Standard). Đây là tiêu chuẩn Quốc tế, mang tính tự nguyện, do Tổ chức Textile Exchange kết hợp với tổ chức Control Union và The North Face xây dựng và ban hành. Tiêu chuẩn RDS đặt ra các yêu cầu nhằm không gây ra đau đớn, căng thẳng cho động vật trong quá trình lấy lông vũ, lông tơ. Đồng thời cũng buộc các tổ chức, doanh nghiệp phải xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm làm từ lông vũ, lông tơ

Chứng nhận RDS là gì ?

Chứng nhận RDS là gì ?

Tư vấn từ chuyên gia

Mục đích của tiêu chuẩn RDS

Đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao nhất rằng lông tơ và lông vũ không đến từ những động vật đã bị tổn hại không cần thiết. Năm quyền về phúc lợi động vật bao gồm:

 • Không bị đói khát.
 • Không bị khó chịu cả về thể chất và tinh thần.
 • Không bị đau đớn, tổn thương hoặc bệnh tật
 • Không bị sợ hãi và lo lắng
 • Tự do thể hiện các hành vi bản năng

RDS khuyến khích ngành công nghiệp lông vũ đối xử nhân đạo với vịt và ngỗng.

RDS cung cấp cho các công ty một cách để biết những gì có trong sản phẩm của họ và đưa ra những tuyên bố chính xác.

RDS đảm bảo chuỗi hành trình sản phẩm chặt chẽ đối với các nguyên liệu được chứng nhận khi chúng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng.

Các phần chính trong tiêu chuẩn RDS

Tiêu chuẩn RDS gồm các phần sau:

Phần A – Thông tin chung

A1. Người giới thiệu

A2. Mức độ yêu cầu

Phần B - Nguyên tắc chứng nhận RDS

B1. Phạm vi

B2. Khiếu nại

B3. Chứng nhận trang trại

B 4. Chứng nhận giết mổ

B5. Chứng nhận chuỗi cung ứng

Phần C – Tiêu chí Phúc lợi Động vật

AW1. Dinh dưỡng

AW2. Môi trường sống

AW3. Quản lý động vật

AW4. Xử lý và vận chuyển

AW5. Quản lý, kế hoạch và thủ tục

AW6. Giết mổ

Phần D – Chứng nhận của Nhóm Trang trại

D1. Đủ điều kiện để được chứng nhận nhóm trang trại

D2. Yêu cầu về hệ thống kiểm soát nội bộ

D3. Yêu cầu thành viên nhóm

D4. Kiểm tra thành viên

D5. Thêm và xóa thành viên

Phần E – Chứng nhận Diện tích Trang trại

E1. Đủ điều kiện để được chứng nhận diện tích trang trại

E2. Quản lý khu vực trang trại

E3. Yêu cầu của người sưu tập

Phần F – Chuỗi Hành trình Sản phẩm

F1. Tiêu chí chuỗi hành trình trang trại

F2. Tiêu chí chuỗi hành trình sản phẩm

Phụ lục A – Định nghĩa

Phụ lục B – Đánh giá rủi ro

Phụ lục C – Thành viên nhóm công tác quốc tế

CHỨNG NHẬN RDS LÀ GÌ?

Chứng nhận RDS (RDS certification) là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ do tổ chức chứng nhận RDS có thẩm quyền (CBs) thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của việc tuân thủ Tiêu chuẩn Lông vũ Có trách nhiệm.

Chứng chỉ RDS hay Giấy chứng nhận RDS (RDS certificate) được cấp sau khi Doanh nghiệp chứng minh được sự tuân thủ với các yêu cầu của RDS.

ĐỐI TƯỢNG CỦA CHỨNG NHẬN RDS

Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn RDS về Tiêu chuẩn Lông vũ Có trách nhiệm là RDS 3.0 (được ban hành vào Tháng 07/2019).

Tiêu chuẩn RDS áp dụng cho các sản phẩm thành phẩm hoặc sản phẩm trung gian có chứa ít nhất 5% chất liệu lông tơ hoặc lông vũ trong thành phần sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ có thể được sử dụng nhãn dán chứng nhận RDS nếu được làm từ 100% lông vũ.

Các công ty sản xuất gối chính là một trong những đối tượng lớn vần thực hiện chứng nhận RDS

Các công ty sản xuất gối chính là một trong những đối tượng lớn vần thực hiện chứng nhận RDS

Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng lông tơ, lông vũ đảm bảo quyền lợi động vật đều có thể chứng nhận RDS, không phân biệt quy mô, vị trí địa lý. Cụ thể, đó có thể là:

 • Trang trại nuôi vịt, ngỗng, các loài chim,...
 • Cơ sở giết mổ vịt, ngỗng, các loài chim,...
 • Đơn vị thu gom và xử lý lông vũ (chọn lọc, loại bỏ lông, rửa sạch sâu, loại bỏ nước thừa, sấy khô, nhuộm,...)
 • Doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc và các sản phẩm dệt từ lông tơ, lông vũ,...

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG CHỈ RDS LÀ GÌ?

1. Lợi ích với Doanh nghiệp

Việc sở hữu giấy chứng nhận RDS giúp các Doanh nghiệp:

 • Tuân thủ pháp luật quốc gia và Quốc tế về Quyền lợi động vật
 • Kiểm soát chuỗi cung ứng sản phẩm lông tơ, lông vũ hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Minh bạch thông tin sản phẩm
 • Được khách hàng yêu mến
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm
 • Là cam kết của doanh nghiệp trong việc kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm
 • Xóa bỏ rào cản xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực như: Châu Âu, Mỹ, Anh….
Đăng ký ngay

2. Lợi ích với Khách hàng

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những công ty có chứng nhận RDS tức là Khách hàng đang:

 • Lựa chọn những sản phẩm có thông tin rõ ràng, minh bạch
 • Ủng hộ các doanh nghiệp tôn trọng phúc lợi động vật
 • Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân đạo trong chuỗi cung ứng
 • Góp phần vào sự phát triển bền vững của nhân loại

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN RDS

 

KNA CERT CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN RDS UY TÍN

Chứng chỉ RDS mới nhất năm 2023

"Chứng chỉ RDS" hay "Giấy chứng nhận RDS" (RDS certificate) được coi như bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã tuân thủ các yêu cầu sản xuất các sản phẩm từ lông vũ có trách nhiệm đạt yêu cầu của tiêu chuẩn RDS.

Giấy chứng nhận RDS chia thành 2 loại:

 • Giấy chứng nhận phạm vi hoạt động (SC - Scope Certificate): Chứng chỉ phạm vi SC được trao cho các nhà cung cấp đáp ứng tất cả các tiêu chí để được phép sản xuất hàng hóa RDS.

Mẫu chứng chỉ SC của tiêu chuẩn RDS

Mẫu chứng chỉ SC của tiêu chuẩn RDS

 • Giấy chứng nhận giao dịch (TC - Transaction Certificates): Chứng chỉ giao dịch TC được cấp cho (các) lô hàng hóa đáp ứng tất cả các tiêu chí của sản phẩm RDS, bao gồm TC đơn và TC nhiều lô hàng

Mẫu chứng chỉ TC của tiêu chuẩn RDS

Mẫu chứng chỉ TC của tiêu chuẩn RDS

Dịch vụ hỗ trợ Chứng nhận RDS của KNA

Từ khi thành lập tới nay, KNA CERT đã xây dựng được danh tiếng và uy tín với tư cách là một đối tác đáng tin cậy trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu trách nhiệm xã hội. Dịch vụ hỗ trợ Chứng nhận RDS của Chúng Tôi được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp đạt được những thành tựu xuất sắc trong các khía cạnh:

 • Xác định và giảm thiểu rủi ro: Với đội ngũ chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm, KNA CERT hỗ trợ doanh nghiệp xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng sản phẩm lông vũ/lông tơ, từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng.
 • Cải thiện quy trình: KNA CERT đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, từ đó tạo ra hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững: KNA cam kết hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững, tôn trọng phúc lợi động vật và góp phần tích cực vào sự phát triển cộng đồng.
 • Tuân thủ tiêu chuẩn RDS: KNA CERT giúp doanh nghiệp giải đáp mọi khó khăn, tháo gỡ mọi vướng mắc trong quá trình tuân thủ tiêu chuẩn RDS, giúp doanh nghiệp hoàn thành chứng nhận RDS và được cấp chứng chỉ RDS có giá trị Quốc tế và hiệu lực Toàn cầu.

Khách Hàng sử dụng dịch vụ Chứng nhận RDS của KNA

KNA CERT đã hỗ trợ cấp hàng nghìn chứng chỉ RDS cho các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng sản phẩm làm từ lông vũ, lông tơ. Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi:

Công ty TNHH Oceanus Outwear – Chi nhánh Thanh Hóa

Công ty TNHH Oceanus Outwear – Chi nhánh Thanh Hóa

Công ty TNHH Quốc tế S.H

Công ty TNHH Quốc tế S.H

Công ty Cổ phần May Xuất nhập khẩu Sma Vina Việt Hàn

Công ty Cổ phần May Xuất nhập khẩu Sma Vina Việt Hàn

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu dịch vụ cấp chứng chỉ RDS

Với tư cách là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp sở hữu các chứng chỉ hợp lệ, trong đó có chứng nhận RDS.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Cấp hàng nghìn chứng chỉ mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hãy liên hệ với KNA ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ chứng nhận RDS và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Tin Mới Nhất

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

1
Bước 1: Đăng ký chứng nhận RDS

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận RDS để đăng ký chứng nhận


2
Bước 2: Xem xét hợp đồng & Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận RDS với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức


3
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình RDS

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc sản xuất sản phẩm từ lông vũ, lông tơ theo RDS của doanh nghiệp.


4
Bước 4: Đánh giá hiện trường

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế cơ sở sản xuất, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp.


5
Bước 5: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận RDS để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).


6
Bước 6: Cấp chứng chỉ RDS

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ RDS có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu.


7
Bước 7: Tái chứng nhận RDS

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận RDS sau 01 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.


KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ