Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Đánh giá Trách nhiệm xã hội cho Nhà cung cấp WALMART

KNA CERT cung cấp dịch vụ đánh giá thực hành Trách nhiệm xã hội (CSR - Corporate Social Responsibility) theo quy định hiện hành mới nhất năm 2023 của WALMART cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành nhà cung cấp của WALMART.

→ Xem thêm Tiêu chuẩn nhãn hàng WALMART

Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội của WALMART là gì?

Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội của WALMART là một trong những nội dung kiểm soát thuộc hệ thống Tiêu chuẩn nhãn hàng WALMART. Tập đoàn bán lẻ WALMART đặt ra yêu cầu thực hành Trách nhiệm xã hội là những kỳ vọng cơ bản dành cho các nhà cung cấp của mình liên quan đến điều kiện xã hội và môi trường.

Các tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá các biện pháp thực hành việc làm và tuân thủ môi trường tại các cơ sở sản xuất hàng hóa được phân phối bởi WALMART. Nhà cung cấp phải tuân thủ chính sách về Quà tặng, Tiền thưởng cũng như xung đột lợi ích của WALMART, đồng thời tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách có đạo đức và nhất quán với các nguyên tắc kiểm toán được chấp nhận.

Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo WALMART là gì?

Đánh giá Trách nhiệm xã hội của WALMART là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp báo cáo do Tổ chức đánh giá có thẩm quyền (CBs) thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của việc thực hành Trách nhiệm xã hội tại các Nhà cung cấp của WALMART.

Một báo cáo CSR sẽ được cấp sau khi Nhà cung cấp chứng minh được sự tuân thủ với các yêu cầu của WALMART.

Đối tượng kiểm soát thực hành Trách nhiệm xã hội theo WALMART 

Chương trình đánh giá Trách nhiệm xã hội của WALMART dành cho rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung vào kiểm soát việc tuân thủ của các đơn vị là nhà cung cấp và cơ sở sản xuất của WALMART, không phân biệt quy mô, ngành nghề hay vị trí địa lý.

Cụ thể, đối tượng cần kiểm soát thực hành Trách nhiệm xã hội theo Tiêu chuẩn WALMART bao gồm các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đại lý của doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động:

 • Cung cấp nguyên vật liệu
 • Xử lý thành phần, nguyên liệu thô
 • Sản xuất, chế biến, lắp ráp sản phẩm
 • Đóng gói, dán tem nhãn
Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Các yêu cầu thực hành Trách nhiệm xã hội của WALMART

Tuân thủ pháp luật

Nhà cung cấp và cơ sở sản xuất được chỉ định của WALMART (Nhà cung cấp) phải tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia và/hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở những luật và quy định liên quan đến lao động, nhập cư, sức khỏe, an toàn và môi trường.

Lao động tình nguyện

Mọi lao động đều phải tự nguyện. Lao động nô lệ, lao động trẻ em và trẻ vị thành niên, lao động cưỡng bức, lao động lệ thuộc hoặc theo hợp đồng sẽ bị cấm. Nhà cung cấp không được tham gia hoặc hỗ trợ nạn buôn người.

Nhà cung cấp phải chứng nhận rằng họ đã triển khai các quy trình quản lý, bao gồm tất cả các quy trình liên quan đến lao động, liên quan chặt chẽ đến sản phẩm của mình để đảm bảo không vi phạm các luật về nô lệ và buôn người. Người lao động phải được phép duy trì quyền kiểm soát giấy tờ tùy thân của họ

Thời gian lao động

Nhà cung cấp phải cho người lao động có ngày nghỉ ngơi và phải đảm bảo rằng giờ làm việc phù hợp với pháp luật và bóc lột sức lao động.

Thực hành tuyển dụng và tuyển dụng

Nhà cung cấp phải triển khai các biện pháp tuyển dụng nhằm xác minh chính xác độ tuổi và quyền làm việc hợp pháp tại quốc gia của người lao động trước khi tuyển dụng. Tất cả các điều khoản và điều kiện làm việc bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuyển dụng, trả lương, đào tạo, thăng chức, chấm dứt hợp đồng và nghỉ hưu phải dựa trên khả năng và sự sẵn lòng thực hiện công việc của một cá nhân.

Bồi thường

Nhà cung cấp phải bồi thường cho tất cả người lao động bằng tiền lương, phí làm thêm giờ và các phúc lợi đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn pháp lý hoặc thỏa thuận tập thể, tùy theo mức nào cao hơn.

Các nhà cung cấp được khuyến khích đưa ra mức lương đáp ứng các tiêu chuẩn ngành của địa phương. Nhà cung cấp được khuyến khích trả lương và phúc lợi đầy đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động.

Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Các nhà cung cấp phải tôn trọng quyền của người lao động trong việc thành lập hoặc tham gia công đoàn theo lựa chọn của họ và thương lượng tập thể một cách hợp pháp, hòa bình.

Sức khỏe và An toàn

Nhà cung cấp phải cung cấp cho người lao động một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn các mối nguy hiểm tại nơi làm việc.

Ký túc xá và căng tin

Các nhà cung cấp cung cấp nhà ở và cơ sở ăn uống cho công nhân của họ một cách an toàn, lành mạnh và vệ sinh.

Môi trường

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng mọi cơ sở sản xuất đều tuân thủ luật môi trường, bao gồm tất cả các luật liên quan đến xử lý chất thải, khí thải, rác thải, chất độc hại và xử lý chất thải nguy hại. Nhà cung cấp phải xác nhận rằng tất cả nguyên liệu và thành phần đầu vào đều được lấy từ nguồn cho phép phù hợp với các hiệp ước và nghị định thư Quốc tế bên cạnh luật pháp và quy định của địa phương.

Quà tặng và giải trí

Nhà cung cấp không được tặng quà hoặc chiêu đãi cho nhân viên của Walmart.

Xung đột lợi ích

Nhà cung cấp không được tham gia các giao dịch với các cộng sự của Walmart để tạo ra xung đột lợi ích.

Chống tham nhũng

Nhà cung cấp không được dung túng, cho phép hoặc tham gia vào các hành vi hối lộ, tham nhũng hoặc phi đạo đức dù trong giao dịch với quan chức nhà nước hoặc cá nhân trong khu vực tư nhân.

Liêm chính tài chính

Nhà cung cấp phải lưu giữ hồ sơ chính xác về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ với Walmart theo các thông lệ kế toán tiêu chuẩn như “Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung” (GAAP) hoặc “Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế” (IFRS).

Đăng ký ngay

Lợi ích của việc đánh giá CSR theo Tiêu chuẩn WALMART 

Lợi ích với Doanh nghiệp

Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo Tiêu chuẩn WALMART giúp các Doanh nghiệp:

 • Có cơ hội trở thành Nhà cung cấp của WALMART
 • Hàng hóa được phân phối tại các chuỗi bán lẻ của WALMART
 • Tuân thủ pháp luật quốc gia và Quốc tế về Quyền lao động
 • Thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh
 • Giúp người lao động yên tâm làm việc và cống hiến
 • Thu hút nguồn nhân sự chất lượng và gắn bó lâu dài
 • Tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ
 • Giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động và những rủi ro có thể xảy ra
 • Giảm thiệt hại về tài chính, con người và uy tín của doanh nghiệp
 • Là cam kết của doanh nghiệp trong việc kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm
 • Xóa bỏ rào cản xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực như: Mỹ, Châu Âu, Anh….

Lợi ích với Khách hàng

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những công ty thực hiện kiểm soát Trách nhiệm xã hội theo Tiêu chuẩn WALMART tức là Khách hàng đang:

 • Ủng hộ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ Trách nhiệm xã hội
 • Thúc đấy các hoạt động sản xuất có trách nhiệm
 • Góp phần vào sự phát triển bền vững của nhân loại

Quy trình đánh giá Trách nhiệm xã hội theo Tiêu chuẩn WALMART 

 

 

KNA CERT cung cấp Dịch vụ Đánh giá Trách nhiệm xã hội WALMART

Báo cáo Nguồn cung ứng có trách nhiệm theo WALMART

Báo cáo Nguồn cung ứng có trách nhiệm được coi như bằng chứng chứng minh Nhà cung cấp đã hoàn thành đánh giá thực hành Trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của WALMART. Sau khi Nhà cung cấp nộp báo cáo kiểm toán, WALMART sẽ xác nhận rằng báo cáo đáp ứng các yêu cầu. Các báo cáo hợp lệ sẽ được đánh giá và chỉ định xếp hạng màu theo mức độ tuân thủ.

Báo cáo Tìm Nguồn cung ứng có trách nhiệm WALMART được chia thành 4 xếp hạng màu:

Xếp hạng màu sắc Ghi chú Xếp hạng
Màu xanh lá cây Các cuộc đánh giá cho thấy cơ sở có mức độ tuân thủ Tiêu chuẩn cao
Màu vàng Các cuộc đánh giá cho thấy cơ sở tuân thủ chung với các tiêu chuẩn
Màu cam Các cuộc đánh giá cho thấy cơ sở vi phạm tiêu chuẩn nghiêm trọng, nhưng WALMART sẽ tiếp tục cho phép tìm nguồn cung ứng trong khi các vi phạm được khắc phục. 03 xếp hạng Cam liên tiếp có thể dẫn đến xếp hạng Đỏ, bất kể cơ sở có còn ở trạng thái tốt với chương trình kiểm tra đã chọn hay không. Ngoài ra, các Nhà cung cấp gửi báo cáo đánh giá bị xếp hạng Cam phải tiếp tục sử dụng cùng một chương trình kiểm tra cho đến khi cơ sở cải thiện xếp hạng của mình lên màu Xanh lá cây hoặc Vàng.
Màu đỏ Các cuộc đánh giá cho thấy cơ sở tồn tại những vi phạm có tính chất có thể khiến cơ sở bị chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn khả năng sản xuất sản phẩm cho WALMART. Xếp hạng màu đỏ cũng có thể được sử dụng để xác định các cơ sở có con dấu hoặc chứng nhận chương trình của bên thứ ba đã bị thu hồi và đối với các cơ sở đã bị bên thứ ba chấm dứt chương trình đánh giá. Nếu một cơ sở bị xếp hạng Đỏ thì khả năng sản xuất sản phẩm cho WALMART của cơ sở đó có thể bị chấm dứt vô thời hạn, việc sản xuất sẽ bị dừng lại và/hoặc sản phẩm của cơ sở đó sẽ bị từ chối

Dịch vụ hỗ trợ đánh giá CSR theo Tiêu chuẩn WALMART

KNA CERT cung cấp Dịch vụ hỗ trợ Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo yêu cầu của WALMART. Đặc biệt, ngoài bộ tiêu chuẩn được thiết lập riêng, WALMART còn chấp nhận các đánh giá Trách nhiệm xã hội được công nhận Quốc tế có nội dung yêu cầu tương đương như:

 • Sáng kiến tuân thủ xã hội trong kinh doanh (BSCI)
 • Kiểm toán thương mại của các thành viên Sedex (SMETA)
 • Sản xuất được công nhận có trách nhiệm Toàn cầu (WRAP)
 • Liên minh doanh nghiệp có Trách nhiệm (RBA)
 • Trách nhiệm xã hội Quốc tế (SA8000)
 • Thực hành nuôi tròng thủy sản tốt nhất (BAP)
 • Chương trình đồ chơi có đạo đức của ICTI (IETP)
 • Nông nghiệp Nam Phi – Sáng kiến bền vững của miền nam Châu Phi (SIZA)
 • Sáng kiến Thực phẩm Công bằng (EFI)
 • Thương mại công bằng Hoa Kỳ (Fair Trade)

KNA CERT cũng hỗ trợ đánh giá tất cả các tiêu chuẩn CSR kể trên.

Dưới đây là một số Khách Hàng của KNA CERT:

 • Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sử dụng dịch vụ đánh giá BSCI
 • Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sử dụng dịch vụ đánh giá Sedex-SMETA
 • Công ty Cổ phần M2 Factory Việt Nam sử dụng dịch vụ đánh giá WRAP
 • Công ty TNHH Valuetronics Việt Nam sử dụng dịch vụ đánh giá RBA
 • Công ty TNHH Chungdang Vina sử dụng dịch vụ đánh giá SA8000
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam sử dụng dịch vụ đánh giá Fair Trade

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu Dịch vụ Đánh giá Trách nhiệm xã hội WALMART

Với tư cách là một trong những tổ chức Đánh giá - Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp hoàn thành kiểm toán Trách nhiệm xã hội

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn
Tư vấn từ chuyên gia

Hãy liên hệ với KNA CERT ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về Dịch vụ Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn WALMART và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Chi nhánh: Tầng 7, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Facebook: https://www.facebook.com/KNACertification
 • Hotline: 0968.038.122
 • Email: salesmanager@knacert.com

Tin Mới Nhất

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

1
Bước 1: Đăng ký đánh giá 

Nhà cung cấp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá để đăng ký.


2
Bước 2: Tự đánh giá trước chứng nhận

Nhà cung cấp hoàn thành việc tự đánh giá trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra để đảm bảo doanh nghiệp đã thực hành CSR theo yêu cầu của WALMART.


3
Bước 3: Chuẩn bị chứng nhận

Nhà cung cấp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá chính thức


4
Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Nhà cung cấp.


5
Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình WRAP

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá SCS để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).


6
Bước 6: Hành động khắc phục

Nhà cung cấp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).


7
Bước 7: Cấp báo cáo CSR

Một báo cáo CSR phản ánh việc thực hành Tránh nhiệm xã hội theo yêu cầu của WALMART sẽ được cấp cho Nhà cung cấp.


8
Bước 8: Thẩm định báo cáo đánh giá

WALMART sẽ xét duyệt báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức WALMART sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc Nhà cung cấp được đánh giá.

Tiếp đến, WALMART sẽ xác nhận rằng báo cáo đáp ứng các yêu cầu và chỉ định xếp hạng màu (Xanh lá, Vàng, Cam, Đỏ) theo mức độ tuân thủ cho Nhà cung cấp


9
Bước 9: Tái đánh giá

Nhà cung cấp thực hiện Tái đánh giá Trách nhiệm xã hội sau khi kết quả của cuộc đánh giá trước hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.


KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ