Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Khóa Học Thực Chiến

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14064-1

04-10-2023

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14064-1

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14064-1 – KNA CERT Diễn giải các yêu cầu và Phương pháp kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 Học phí Ưu đãi 

KHÓA ĐÀO TẠO SEDEX-SMETA – KNA CERT

18-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO SEDEX-SMETA – KNA CERT

Nhận thức chung và Đánh giá nội bộ Tiêu chuẩn Sedex-SMETA Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 – KNA CERT

07-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 45001 – KNA CERT

Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 45001:2018. Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng.

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000 – KNA CERT

07-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000 – KNA CERT

Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 22000:2018. Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng.

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 17025 – KNA CERT

07-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 17025 – KNA CERT

Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 17025:2017. Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng.

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001 – KNA CERT

07-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001 – KNA CERT

Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 14001:2015. Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng.

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001 – KNA CERT

07-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001 – KNA CERT

Đào tạo nhận thức và Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015. Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng

KHÓA ĐÀO TẠO CTPAT – KNA CERT

07-08-2023

KHÓA ĐÀO TẠO CTPAT – KNA CERT

Đào tạo An ninh theo Tiêu chuẩn C-TPAT. Học phí Ưu đãi – Đào tạo Hiệu quả - Đầu ra chất lượng

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ