Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Huấn Luyện An Toàn Lao Động

An toàn lao động là gì? Nội dung cần biết về an toàn vệ sinh lao động

24-08-2023

An toàn lao động là gì? Nội dung cần biết về an toàn vệ sinh lao động

an toàn lao động là việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân...

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 là gì? – KNA CERT

10-08-2023

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 là gì? – KNA CERT

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 5 là hoạt động nâng cao ý nhận thức của những người làm công tác y tế tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để nhận biết các yếu tố nguy...

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 6 là gì? – KNA CERT

10-08-2023

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 6 là gì? – KNA CERT

Đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 6 là những người thuộc an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 4 là gì? – KNA CERT

10-08-2023

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 4 là gì? – KNA CERT

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 4 là hoạt động nâng cao ý nhận thức của những người những người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5 và 6

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2 là gì? – KNA CERT

10-08-2023

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2 là gì? – KNA CERT

đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 bao gồm: Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở và người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ...

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 3 là gì? – KNA CERT

10-08-2023

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 3 là gì? – KNA CERT

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 3 là hoạt động nâng cao ý nhận thức của những người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động để nhận biết các...

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1 là gì? – KNA CERT

10-08-2023

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1 là gì? – KNA CERT

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động; nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. 

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ