Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 là gì? – KNA CERT

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm tương ứng với 6 đối tượng trong một tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong bài viết này, hãy cùng KNA CERT tìm hiểu Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 là gì?

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 là gì?

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 5 là hoạt động nâng cao ý nhận thức của những người làm công tác y tế tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để nhận biết các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Trên cơ sở đó có giải pháp phòng, chống bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Đối tượng Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ – CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 5 bao gồm:

 • Người làm công tác y tế tại cơ sở
 • Cán bộ y tế tại cơ sở
 • Y sĩ tại cơ sở
 • Bác sĩ tại cơ sở
Tư vấn từ chuyên gia

Về số lượng cán bộ y tế trong một đơn vị, tại Điều 37 – Chương V của Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ có nêu rõ:

Đối tượng của huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 là nhân viên công tác y tế

1. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở lên phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 500 người lao động ít nhất phải có 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động ít nhất phải có 01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 1.000 người lao động phải có 01 bác sỹ và 1 người làm công tác y tế khác.

Nội dung Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5

Điều 18 - Mục 5 - Chương III của Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 5 bao gồm:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Trong phần này, hoạt động huấn luyện tập trung trình bày các quy định, luật pháp liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động. Những nội dung sẽ được trình bày bao gồm:

 • Tổng quan hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Sơ lược hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
 • Các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động khi thành lập, mở rộng quy mô hoặc cải tạo cơ sở sản xuất
 • Các quy định về việc sử dụng, bảo quản máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Phần này sẽ tập trung vào các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và thực hiện quy định về an toàn và vệ sinh lao động tại cơ sở. Cụ thể, nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở: Xác định cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động: Hướng dẫn cách phân chia công việc cho các cá nhân, bộ phận liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong tổ chức.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa: Đào tạo để nhận biết, đánh giá và phòng ngừa và hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro tồn tại trong môi trường làm việc.
 • Cải thiện điều kiện lao động: Hướng dẫn về việc cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh: Khuyến khích tạo ra môi trường làm việc tiên tiến, thúc đẩy văn hóa an toàn, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối người lao động.

→ Thông qua những nội dung huấn luyện này, người làm công tác y tế, cán bộ y tế thuộc Nhóm 5 sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng công việc.

Lợi ích khi Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5

Huấn luyện an toàn lao động cho nhóm người làm công tác y tế (Nhóm 5) mang lại nhiều lợi ích quan trọng không chỉ cho cá nhân mà còn cho tổ chức và người lao động. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng của hoạt động Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 5:

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả những người làm công tác y tế, doanh nghiệp, và nhân viên trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng khi thực hiện Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5:

Giảm nguy cơ tai nạn và thương tật: Huấn luyện Nhóm 5 giúp nhận biết và hiểu rõ các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Những kiến thức này cho phép nhân viên và cán bộ y tế nhận biết nguy cơ, đánh giá tình hình, và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và thương tật.

1. Nâng cao ý thức an toàn

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tạo ra một tầm nhìn chung về an toàn lao động trong tổ chức. Nhân viên và cán bộ y tế được tạo cơ hội để hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, từ đó tạo ra ý thức về việc tuân thủ quy tắc và quy định an toàn.

Tăng khả năng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp: Huấn luyện an toàn lao động giúp chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, bao gồm cả cách ứng phó với tai nạn lao động. Điều này có thể cứu sống và giảm thiểu tổn thất nếu xảy ra sự cố.

2. Tạo môi trường làm việc an toàn

Từ việc nhận biết và loại bỏ nguy cơ đến việc thúc đẩy văn hóa làm việc an toàn, huấn luyện ATVSLĐ giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe của nhân viên mà còn mang lại sự hài lòng và tạo hứng thú trong công việc.

Huấn luyện ATLĐ giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn

Huấn luyện ATLĐ giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn

3. Tuân thủ quy định và pháp luật

Huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 5 giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định và luật pháp về an toàn lao động. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể tránh được những khoản phạt và trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc không tuân thủ.

4. Tăng hiệu suất và hiệu quả làm việc

Môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh giúp tăng năng suất lao động và tập trung trong công việc. Điều này có thể mang lại lợi ích kinh tế cho tổ chức.

5. Bảo vệ danh tiếng và hình ảnh

Tổ chức có thể bảo vệ và tăng cường danh tiếng cũng như hình ảnh của họ trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng thông qua hoạt động huấn luyện ATLĐ. Một doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề an toàn và sức khỏe của nhân sự luôn được coi trọng và yêu mến.

Đăng ký ngay

Dich vụ Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5 của KNA

Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 5 mới nhất

Điều 19 – Mục 4 –  Chương III của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định Tổng thời gian huấn ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Sau khi tham gia đủ thời gian huấn luyện theo yêu cầu và hoàn thành bài kiểm tra, người tham gia huấn luyện sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ. Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định 44/2016/NĐ quy định: Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy chứng nhận hết hạn, trong vòng 30 ngày, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp giấy chứng nhận kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện để xin cấp lại.

Giấy chứng nhận của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng

Giấy chứng nhận của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng

Năng lực của KNA CERT

KNA CERT được chỉ định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chúng Tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ cho cả 6 nhóm: 1-2-3-4-5-6.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ của KNA CERT

Khách Hàng sử dụng dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 5 của KNA

KNA CERT đã cấp hàng nghìn Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi:

Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Công ty TNHH Điện tử Bestek Việt Nam

Công ty TNHH Điện tử Bestek Việt Nam

Công ty Cổ phần SXDVTM Sản phẩm Da LADODA

Công ty Cổ phần SXDVTM Sản phẩm Da LADODA

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ

Với tư cách là một trong những tổ chức Đào tạo & Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp sở hữu các chứng chỉ hợp lệ, trong đó có Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Cấp hàng nghìn giấy chứng nhận mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

☑️ Công nhận Quốc tế

🎖️Tư vấn Miễn phí

☑️ Thương hiệu Toàn cầu

🎖️+ 10.000 Khách Hàng hài lòng

☑️ Dịch vụ chuyên nghiệp

☎ 0968.038.122

Hãy liên hệ với KNA ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ và nhận báo giá ưu đãi mới nhất 

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Tin Mới Nhất

Top 11 câu hỏi về ISO 9001:2015 Thường gặp

05-07-2024

Top 11 câu hỏi về ISO 9001:2015 Thường gặp

ISO 9001:2015 là một hệ thống quản lý chất lượng được biết đến và sử dụng phổ biến ở nhiều tổ chức/doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp, tổ chức chưa hiểu về tiêu chuẩn này.   

Các phiên bản ISO 14001 – Thông tin chi tiết & So sánh

04-07-2024

Các phiên bản ISO 14001 – Thông tin chi tiết & So sánh

Là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để xây dựng hệ thống quản lý môi trường, từ khi ra đời tới nay, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được sửa đổi, bổ sung qua nhiều phiên bản....

[DOWNLOAD] Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PDF Tiếng Việt và Song ngữ

03-07-2024

[DOWNLOAD] Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PDF Tiếng Việt và Song ngữ

Bạn đang tìm kiếm tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để nâng cao hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp? Bạn muốn sở hữu tài liệu chi tiết, dễ hiểu và hoàn toàn miễn phí? KNA CERT sẵn...

Cấu trúc điều khoản ISO 14001:2015 theo mô hình PDCA

03-07-2024

Cấu trúc điều khoản ISO 14001:2015 theo mô hình PDCA

ISO 14001:2015 được xây dựng dựa trên cấu trúc bậc cao HLS (High Level Structure) theo mô hình PDCA (Plan – Lập kế hoạch, Do – Thực hiện, Check – Kiểm tra, Act – Hành động). Trong bài viết này,...

Thủ tục và Biện pháp để duy trì hệ thống ISO 14001 hiệu quả

03-07-2024

Thủ tục và Biện pháp để duy trì hệ thống ISO 14001 hiệu quả

Đạt được chứng nhận ISO 14001 chưa phải là điểm dừng cuối cùng của việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường, quan trọng là doanh nghiệp phải làm thế nào để duy trì được Hệ thống ISO 14001?...

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP”

03-07-2024

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP”

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 1406401:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP” 

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ