Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1 là gì? – KNA CERT

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm tương ứng với 6 đối tượng trong một tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong bài viết này, hãy cùng KNA CERT tìm hiểu Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1 là gì?

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1 là gì?

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 1 là hoạt động nâng cao ý nhận thức của những người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động để nhận biết các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Trên cơ sở đó có giải pháp phòng, chống bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Đối tượng Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ – CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 bao gồm:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc
 • Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phó quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Theo quy định trên, các vị trí và chức vụ trong doanh nghiệp được xếp vào nhóm 1 có thể bao gồm:

 • Giám đốc doanh nghiệp, trưởng chi nhánh, trưởng ban, trưởng phòng
 • Chủ nhiệm hợp tác xã
 • Chủ hộ kinh doanh cá thể
 • Chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 • Thủ trưởng tại các đơn vị sự nghiệp Nhà nước,...
 • Phó giám đốc doanh nghiệp, phó trưởng chi nhánh, phó trưởng ban, phó trưởng phòng
 • Phó chủ nhiệm hợp tác xã; Phó thủ trưởng tại các đơn vị sự nghiệp Nhà nước,...

Đối tượng của huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 là các quản lý cấp cao trong tổ chức và doanh nghiệp

Đối tượng của huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 là các quản lý cấp cao trong tổ chức và doanh nghiệp

Tư vấn từ chuyên gia

Nội dung Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1

Điều 18 - Mục 1 - Chương III của Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 bao gồm:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Trong phần này, hoạt động huấn luyện tập trung trình bày các quy định, luật pháp liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động. Những nội dung sẽ được trình bày bao gồm:

 • Tổng quan hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Sơ lược hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
 • Các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động khi thành lập, mở rộng quy mô hoặc cải tạo cơ sở sản xuất
 • Các quy định về việc sử dụng, bảo quản máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Phần này sẽ tập trung vào các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và thực hiện quy định về an toàn và vệ sinh lao động tại cơ sở. Cụ thể, nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở: Xác định cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động: Hướng dẫn cách phân chia công việc cho các cá nhân, bộ phận liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong tổ chức.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa: Đào tạo để nhận biết, đánh giá và phòng ngừa và hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro tồn tại trong môi trường làm việc.
 • Cải thiện điều kiện lao động: Hướng dẫn về việc cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh: Khuyến khích tạo ra môi trường làm việc tiên tiến, thúc đẩy văn hóa an toàn, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối người lao động.

→ Thông qua những nội dung huấn luyện này, những người quản lý thuộc nhóm 1 sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng công việc.

Lợi ích khi Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1

Huấn luyện an toàn lao động cho nhóm quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1) mang lại nhiều lợi ích quan trọng không chỉ cho cá nhân mà còn cho tổ chức và người lao động. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng mà của hoạt động Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

1. Nâng cao Kiến thức và Nhận Thức

 • Huấn luyện ATVSLĐ giúp nhóm quản lý hiểu rõ hơn về các quy định, pháp luật và yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nhóm quản lý sẽ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động, từ đó thúc đẩy sự phát triển chung của tổ chức

2. Tăng cường năng lực quản lý

 • Nhóm quản lý sẽ học cách xác định, đánh giá và quản lý các yếu tố rủi ro cũng như nguy hiểm trong môi trường làm việc.
 • Nhóm quản lý sẽ biết cách thiết lập các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra và giám sát để đảm bảo môi trường làm việc an toàn.
 • Huấn luyện ATVSLĐ giúp công việc của nhóm quản lý diễn ra thuận lợi, thể hiện được năng lực bản thân

3. Đảm bảo tuân thủ Pháp luật

 • Với kiến thức và nhận thức tốt hơn về pháp luật, nhóm quản lý có khả năng tốt hơn trong định hướng tổ chức thực hiện và tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn vệ sinh lao động. Điều này giúp tổ chức tránh khỏi những rủi ro pháp lý và tránh được các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra do vi phạm pháp luật.

4. Xây dựng môi trường làm việc tốt hơn

 • Nhóm quản lý có khả năng phát triển và thực hiện các chương trình, chiến dịch, dự án nhằm nâng cao mức độ an toàn lao động trong tổ chức.
 • Môi trường làm việc an toàn hơn tạo ra sự hài lòng và khích lệ nhân viên, góp phần gia tăng hiệu suất làm việc.

Việc tham gia và hoàn thành huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 giúp xây dựng môi trường làm việc tốt cho doanh nghiệp ngay từ các lãnh đạo cấp cao nhất

5. Giảm tai nạn lao động và Chi phí xử lý

Huấn luyện ATVSLĐ giúp nhóm quản lý biết cách phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, từ đó giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản. Cụ thể giúp giảm:

 • Chi phí vi phạm an toàn lao động
 • Chi phí điều trị y tế cho người lao động
 • Chi phí bồi thường cho người lao động
 • Chi phí phục hồi sau tai nạn

6. Định hướng xây dựng văn hóa an toàn

 • Nhóm quản lý là những người đứng đầu của doanh nghiệp, có trách nhiệm thiết lập nền văn hóa an toàn trong tổ chức
 • Tham gia huấn luyện ATVSLĐ giúp Nhóm quản lý trở thành hình mẫu và nguồn động viên cho các nhân viên khác thực hiện các quy định về an toàn tốt hơn

Dich vụ Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 1 của KNA

Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1 mới nhất

Điều 19 – Mục 1 –  Chương III của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định Tổng thời gian Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 1 ít nhất 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Sau khi tham gia đủ thời gian huấn luyện theo yêu cầu và hoàn thành bài kiểm tra, người tham gia huấn luyện sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ. Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định 44/2016/NĐ quy định: Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy chứng nhận hết hạn, trong vòng 30 ngày, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp giấy chứng nhận kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện để xin cấp lại.

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng

Mẫu ảnh Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng

Đăng ký ngay

Năng lực của KNA CERT

KNA CERT được chỉ định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chúng Tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ cho cả 6 nhóm: 1-2-3-4-5-6.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ của KNA CERT

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ của KNA CERT

Khách Hàng sử dụng dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1 của KNA

KNA CERT đã cấp hàng nghìn Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi:

Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công ty TNHH Điện tử Bestek Việt Nam

Công ty TNHH Điện tử Bestek Việt Nam

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Công ty TNHH Valuetronics Việt Nam

Công ty TNHH Valuetronics Việt Nam

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ

Với tư cách là một trong những tổ chức Đào tạo & Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp sở hữu các chứng chỉ hợp lệ, trong đó có Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Cấp hàng nghìn giấy chứng nhận mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

☑️ Công nhận Quốc tế

🎖️Tư vấn Miễn phí

☑️ Thương hiệu Toàn cầu

🎖️+ 10.000 Khách Hàng hài lòng

☑️ Dịch vụ chuyên nghiệp

☎ 0968.038.122

Hãy liên hệ với KNA ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

Tin Mới Nhất

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

21-11-2023

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

Có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai tiêu chuẩn ISO 9001. Mỗi doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sẽ tự nhận ra những bài học...

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

21-11-2023

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế góp phần duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ chữa bệnh, chăm sóc, thăm khám sức khỏe. Tình hình áp dụng TCVN ISO...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ