Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2 là gì? – KNA CERT

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm tương ứng với 6 đối tượng trong một tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong bài viết này, hãy cùng KNA CERT tìm hiểu Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2 là gì?

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2 là gì?

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 là hoạt động nâng cao ý nhận thức của những người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động để nhận biết các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Trên cơ sở đó có giải pháp phòng, chống bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Đối tượng Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ – CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 bao gồm:

 • Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở

Đối tượng của huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 là những người phụ trách về vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở

Về số lượng cán bộ an toàn chuyên trách trong một doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tư vấn như sau:

 • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) sử dụng ít hơn 300 người lao động thì phải có ít nhất 1 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách
 • Đối với cơ sở SXKD có từ 300 đến 1000 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;
 • Đối với cơ sở SXKD có nhiều hơn 1000 người lao động phải thành lập Phòng hoặc Ban an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.
Tư vấn từ chuyên gia

Nội dung Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2

Điều 18 - Mục 2 - Chương III của Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 bao gồm:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Trong phần này, hoạt động huấn luyện tập trung trình bày các quy định, luật pháp liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động. Những nội dung sẽ được trình bày bao gồm:

 • Tổng quan hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Sơ lược hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
 • Các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động khi thành lập, mở rộng quy mô hoặc cải tạo cơ sở sản xuất
 • Các quy định về việc sử dụng, bảo quản máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Phần này sẽ tập trung vào các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và thực hiện quy định về an toàn và vệ sinh lao động tại cơ sở. Cụ thể, nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở: Xác định cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động: Hướng dẫn cách phân chia công việc cho các cá nhân, bộ phận liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong tổ chức.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa: Đào tạo để nhận biết, đánh giá và phòng ngừa và hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro tồn tại trong môi trường làm việc.
 • Cải thiện điều kiện lao động: Hướng dẫn về việc cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh: Khuyến khích tạo ra môi trường làm việc tiên tiến, thúc đẩy văn hóa an toàn, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối người lao động.

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

Mỗi ngành nghề khác nhau sẽ có các công việc yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ không giống nhau. Phần này sẽ tập trung vào phổ biến các kiến thức chuyên ngành. Cụ thể gồm có:

 • Kiến thức tổng hợp về các loại máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất có hại hoặc gây nguy hiểm
 • Quy trình làm việc an toàn vệ sinh lao động

→ Thông qua những nội dung huấn luyện này, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động thuộc Nhóm 2 sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng công việc.

Lợi ích khi Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2

Huấn luyện an toàn lao động cho nhóm quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (Nhóm 2) mang lại nhiều lợi ích quan trọng không chỉ cho cá nhân mà còn cho tổ chức và người lao động. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng mà của hoạt động Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 2:

1. Nâng cao ý thức về an toàn

Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 2 giúp cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết để nhận biết các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Người lao động sẽ hiểu rõ hơn về tác động tiềm ẩn của các tình huống không an toàn và từ đó có khả năng ứng phó hiệu quả hơn.

2. Tạo môi trường làm việc an toàn hơn

Khi mọi người trong tổ chức được trang bị kiến thức về an toàn lao động, tỷ lệ xảy ra tai nạn và sự cố trong quá trình làm việc sẽ giảm đi đáng kể. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn, thúc đẩy sự phát triển bền vững và tạo niềm tin cho cả nhân viên và đối tác.

3. Phòng tránh thương tật và tử vong

Mục tiêu chính của huấn luyện vệ sinh an toàn lao động là đảm bảo rằng người lao động có khả năng nhận biết các yếu tố nguy hiểm và áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Điều này giúp hạn chế nguy cơ thương tật và tử vong, đồng thời bảo vệ sức khỏe của con người trong quá trình lao động.

Thực hiện ATVSLD giúp phòng tránh thương tật đảm bảo sức khỏe cho người lao động

4. Tăng cường hiệu suất công việc

Khi người lao động biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm một cách hiệu quả, họ sẽ làm việc với tinh thần tự tin và yên tâm hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng cường hiệu suất công việc và giảm thiểu thời gian chờ do các tình huống không an toàn gây ra.

5. Tuân thủ pháp luật và quy định

Các doanh nghiệp và tổ chức phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 2 giúp đảm bảo rằng người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được trang bị kiến thức để tuân thủ các yêu cầu và quy định này.

6. Tạo lòng tin từ phía khách hàng và đối tác

Môi trường làm việc an toàn cho thấy sự tôn trọng của tổ chức, doanh nghiệp đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Điều này giúp tạo lòng tin từ phía khách hàng, đối tác và cả cộng đồng xung quanh.

Dich vụ Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 2 của KNA

Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 2 mới nhất

Điều 19 – Mục 2 –  Chương III của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định Tổng thời gian Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 luyện ít nhất 48 giờ, tương đương với 6 ngày tính theo giờ hành chính và phải trải qua cả 3 giai đoạn huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Sau khi tham gia đủ thời gian huấn luyện theo yêu cầu và hoàn thành bài kiểm tra, người tham gia huấn luyện sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ. Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định 44/2016/NĐ quy định: Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy chứng nhận hết hạn, trong vòng 30 ngày, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp giấy chứng nhận kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện để xin cấp lại.

Đăng ký ngay

Năng lực của KNA CERT

KNA CERT được chỉ định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chúng Tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ cho cả 6 nhóm: 1-2-3-4-5-6.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ của KNA CERT

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ của KNA CERT

Khách Hàng sử dụng dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ Nhóm 2 của KNA

KNA CERT đã cấp hàng nghìn Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi:

Công ty Cổ phần SXDVTM Sản phẩm Da LADODA

Công ty Cổ phần SXDVTM Sản phẩm Da LADODA

Công ty TNHH Điện tử Bestek Việt Nam

Công ty TNHH Điện tử Bestek Việt Nam

Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ

Với tư cách là một trong những tổ chức Đào tạo & Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp sở hữu các chứng chỉ hợp lệ, trong đó có Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Cấp hàng nghìn giấy chứng nhận mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hãy liên hệ với KNA CERT ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Tin Mới Nhất

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

21-11-2023

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

Có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai tiêu chuẩn ISO 9001. Mỗi doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sẽ tự nhận ra những bài học...

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

21-11-2023

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế góp phần duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ chữa bệnh, chăm sóc, thăm khám sức khỏe. Tình hình áp dụng TCVN ISO...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ