Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Câu 1: Tại sao ISO 45001 lại quan trọng?

Vấn đề An toàn tại nơi làm việc vẫn là một mối quan tâm nghiêm trọng đối với người lao động và người sử dụng lao động. Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, cứ 15 giây lại có 153 người gặp chấn thương tại nơi làm việc. Tiêu chuẩn ISO 45001 rất quan trọng vì nó nhằm mục đích ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc, bệnh tật và tử vong. Ủy ban chịu trách nhiệm viết ISO 45001 đã xác định các lỗ hổng trong OHSAS 18001 và nhằm giải quyết chúng trong tiêu chuẩn mới. ISO 45001 cũng sẽ hoạt động để tiêu chuẩn hóa việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp xuyên biên giới, vốn là điều khó khăn với nhiều phiên bản OHSAS được áp dụng trên phạm vi quốc tế.

Câu 2: ISO 45001 có phải chỉ là phiên bản rút gọn của OHSAS 18001 không?

Số ISO 45001 là tiêu chuẩn mới sử dụng cấu trúc được thiết lập dựa trên mô hình quản lý hiệu quả. Nó được thiết kế để sử dụng như một phần của hệ thống quản lý kinh doanh. ISO 45001 nhấn mạnh đến sự tham gia của lực lượng lao động, mở rộng sự tập trung vào các chương trình sức khỏe và an toàn của người lao động và thực hiện các thay đổi khác.

Câu 3: Chi phí chứng nhận ISO 45001 là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận ISO phụ thuộc vào một loạt các yếu tố – thời gian đánh giá, quy mô tổ chức, phạm vi rủi ro, mức độ tuân thủ hiện tại và hơn thế nữa. Để có chính xác về chi phí chứng nhận trực tiếp, hãy yêu cầu báo giá từ tổ chức chứng nhận bên thứ ba. Tại CAC, chúng tôi cung cấp mức giá cạnh tranh và không bao giờ sử dụng phí ẩn.

Câu 4: Nếu Bạn Đáp ứng Các Yêu cầu của ISO 45001, Bạn Có Đồng thời Đáp ứng Các Yêu cầu của OHSAS 18001 không?

ISO 45001 mở rộng và xây dựng dựa trên nền tảng của OHSAS 18001 . Do đó, về tổng thể, việc đáp ứng các yêu cầu của 45001 là có sẵn, nhưng OHSAS18001 lại khác và yêu cầu các thủ tục được lập thành văn bản và các thay đổi nhỏ khác. Vì vậy, bạn có thể không tự động đáp ứng các yêu cầu của cả hai tiêu chuẩn.

Câu 5: Giấy chứng nhận sẽ được chuyển đổi/cấp như thế nào?

Với những Doanh Nghiệp đã được chứng nhận theo OHSAS 18001:2007 có thể chuyển đổi hệ thống quản lý sức khỏe an toàn nghề nghiệp sang chuẩn ISO 45001 một cách khá dễ dàng. Chính vì vậy những Doanh Nghiệp quyết định lựa chọn chuyển đổi chứng nhận sang iso 45001 đều sẽ có sự kế thừa liên quan. Hiện nay, theo sự công bố chính thức của tiêu chuẩn, sẽ có khoảng thời hạn chuyển tiếp là ba năm để chuyển đổi sang Tiêu chuẩn ISO 45001.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ