Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Câu 1: Tại sao lại áp dụng ISO 9001?

 • Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ISO 9001 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;
 • Do yêu cầu của luật định ; yêu cầu từ khách hàng hoặc các bên liên quan;
 • Áp dụng và chứng nhận ISO 9001 để giúp quảng bá, nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức và doanh nghiệp;

Câu 2: Những thông tin cần có trên giấy chứng nhận ISO 9001 ?

Giấy chứng nhận ISO 9001 phiên bản mới nhất được cấp tại KNA Cert gồm những nội dung chính sau:

 • Tên: Giấy chứng nhận
 • Thông tin của doanh nghiệp được cấp chứng nhận (bao gồm: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế)
 • Tên của tiêu chuẩn chứng nhận (cụ thể là ISO 9001:2015)
 • Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực, ngành nghề của doanh nghiệp)
 • Mã số chứng nhận
 • Ngày cấp chứng nhận – Ngày hết hạn
 • Dấu hiệu chứng nhận
 • Chữ ký và tên của đại diện đơn vị cấp chứng chỉ ISO 9001
 • Thông tin của tổ chức cấp chứng chỉ ISO 9001 (gồm: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, website)
 • Các thông tin cần thiết khác

Câu 3: Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 có hiệu lực trong bao lâu?

Thường các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 có hiệu lực trong 3 năm. Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn có hiệu lực. Chu kỳ giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cáp lại có hiệu lực trong 3 năm.

Câu 4: Có làm nhanh, rút ngắn thời gian xử lý, cấp chứng nhận được không?

Không. Tuy nhiên thời gian cấp giấy chứng nhận căn cứ và phụ thuộc nhiều vào mức độ áp dụng của HTQL Môi Trường tại Công ty khách hàng. Nếu HTQL của khách hàng đầy đủ các yếu tố cần thiết trong quá trình đánh giá, dẫn đến thời gian truy suất hồ sơ nhanh gọn, không phát sinh SKPH, thì thời gian cấp GCN sẽ thu gọn đáng kể.

Câu 5: Giá trị của Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 KNA CERT cấp ?

Chứng chỉ ISO 9001:2015 Do KNA cấp cho Doanh Nghiệp được Bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua Logo và dấu hiệu chứng nhận. KNA được BOA công nhận, dấu chứng nhận của KNA được thừa nhận & Công nhận Quốc tế. Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Năng lực công nhận và thừa nhận Quốc tế của BoA cho KNA Cert. Việc tra cứu hiệu lực chứng nhận KNA cấp khá dễ dàng bạn có thể check trên trang chủ của KNA tại địa chỉ www.knacert.com.vn . Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ