Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận IATF 16949:2016

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận IATF 16949 để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng & Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận IATF 16949 với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Tổ chức chứng nhận IATF 16949 đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế giai đoạn 2, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình IATF 16949

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo IATF 16949 của doanh nghiệp

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận IATF 16949 để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp chứng chỉ IATF 16949

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ IATF 16949 có hiệu lực trong vòng 03 (ba) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu

Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua 2 cuộc đánh giá giám sát định kỳ trong 3 năm (12 tháng/lần) để duy trì hiệu lực của chứng nhận IATF 16949

Bước 9: Tái chứng nhận IATF 16949

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận IATF 16949 sau 3 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ