Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Bước 1: Đăng ký đánh giá FCCA

Nhà máy khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá được WALMART chỉ định để đăng ký đánh giá FCCA.

Bước 2: Chuẩn bị đánh giá

Nhà máy ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức đánh giá FCCA và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 3: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá FCCA tiến hành đánh giá thực tế tại Nhà máy, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn nhân sự và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Nhà máy.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình FCCA

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng các các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Nhà máy. Trong đó xem xét các yếu tố như công nghệ, vật liệu, khối lượng sản xuất, hồ sơ nhân sự, quy trình kiểm soát chất lượng và những yếu tố khác để xác định khả năng của Nhà máy theo yêu cầu của tiêu chuẩn FCCA.

Bước 5: Hành động khắc phục

Nhà máy phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá FCCA để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 6: Thẩm định báo cáo đánh giá

WALMART sẽ xét duyệt báo cáo đánh giá FCCA của Tổ chức đánh giá xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức WALMART sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc Nhà máy được đánh giá. 

Bước 7: Cấp báo cáo FCCA

Đánh giá năng lực của Nhà máy không cấp chứng chỉ FCCA, đầu ra của Đánh giá FCCA là Báo cáo FCCA (FCCA Report). Báo cáo FCCA phản ánh năng lực của Nhà máy theo yêu cầu của WALMART.

Bước 8: Tái đánh giá

Nhà máy thực hiện Tái đánh giá FCCA sau khi Báo cáo FCCA hết hiệu lực (thông thường là sau 01 năm được cấp báo cáo), quy trình tái đánh giá năng lực Nhà máy tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ