Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Bước 1: Đăng ký đánh giá SCS

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá được WALMART chỉ định để đăng ký đánh giá SCS.

Bước 2: Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức đánh giá SCS và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 3: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá SCS tiến hành đánh giá thực tế tại Doanh nghiệp, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn nhân sự và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Doanh nghiệp.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình SCS

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng các các tiêu chuẩn an ninh và bảo mật của Doanh nghiệp.

Bước 5: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá SCS để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 6: Thẩm định báo cáo đánh giá 

WALMART sẽ xét duyệt báo cáo đánh giá SCS của Tổ chức đánh giá xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức WALMART sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc Doanh nghiệp được đánh giá.

Bước 7: Cấp báo cáo SCS

Đánh giá An ninh chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp không cấp chứng chỉ SCS, đầu ra của Đánh giá SCS là Báo cáo SCS (SCS Report). Báo cáo SCS phản ánh mức độ tuân thủ An ninh của Doanh nghiệp theo yêu cầu của WALMART.

Bước 8: Tái đánh giá

Doanh nghiệp thực hiện Tái đánh giá SCS sau khi Báo cáo SCS hết hiệu lực. Thời gian tái đánh giá dựa trên Xếp hạng rủi ro của Quốc gia nơi đặt cơ sở.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ