Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận WRAP

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức Chứng nhận WRAP để đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Tự đánh giá trước chứng nhận

Doanh nghiệp hoàn thành việc tự đánh giá (WRAP's Pre-Audit Self-Assessment) trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra. WRAP yêu cầu các cơ sở mới phải áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu trong 90 ngày, với các cơ sở muốn chứng nhận lại thì phải đảm bảo sự tuân thủ trong suốt thời gian chứng nhận trước đó

Bước 3: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với tổ chức chứng nhận WRAP và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức chứng nhận WRAP tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình WRAP

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc của doanh nghiệp.

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận WRAP để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Thẩm định báo cáo đánh giá

Tổ chức WRAP sẽ duyệt xét báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá WRAP xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức WRAP sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc doanh nghiệp được đánh giá.

Bước 8: Cấp chứng chỉ WRAP

Tổ chức WRAP cấp chứng chỉ WRAP có hiệu lực tùy vào mức độ tuân thủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu (nếu có)

Bước 9: Đánh giá giám sát

Doanh nghiệp phải trải qua một cuộc đánh giá ngẫu nhiên, không báo trước trong thời gian chứng nhận có hiệu lực

Bước 10: Tái chứng nhận

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận WRAP sau khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ