Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình tái chế và Chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế.

RECYCLASS LÀ GÌ?

Được thúc đẩy bởi sự quan tâm của các thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà chuyển đổi, nhà sản xuất nguyên liệu thô và nhà tái chế, RecyClass được thành lập để nâng cao khả năng tái chế của bao bì nhựa và thiết lập phương pháp tiếp cận việc sử dụng vật liệu tái chế.

RecyClass là một nền tảng chuỗi giá trị nhằm lấp đầy khoảng cách hiện có giữa các tác nhân trong ngành khác nhau. RecyClass được thành lập bởi Công ty Tái chế Nhựa Châu Âu (Plastics Recyclers Europe - PRE) vào năm 2018, ban đầu để phát triển định nghĩa toàn cầu về khả năng tái chế nhựa.

Chủ tịch Công ty Tái chế Nhựa Châu Âu, Ton Emans cho biết:

Với tư cách nhà tái chế, chúng tôi là một phần cơ bản của giải pháp cho vấn đề bền vững của nhựa và chúng tôi cần những đối tượng thích hợp hiểu được điều gì là cần thiết để gắn nhãn sản phẩm hoặc gói hàng với thông tin 'có thể tái chế'.

Chúng tôi hoan nghênh những cam kết này và khuyến khích những người khác tuân theo. Tuy nhiên, cần có những định nghĩa và mục tiêu rõ ràng được chấp thuận rộng rãi.”

Tư vấn từ chuyên gia

THÀNH VIÊN CỦA RECYCLASS

1. Tư cách thành viên RecyClass

RecyClass tập hợp những người tham gia từ toàn bộ chuỗi giá trị nhựa để tối ưu hóa khả năng tái chế bao bì nhựa và khả năng hấp thụ nhựa tái chế.

Tư cách thành viên RecyClass dành cho các công ty tích cực tìm cách cải thiện tính tuần hoàn của sản phẩm của họ và góp phần hướng tới sự hài hòa giữa khả năng tái chế và sử dụng nguyên liệu tái chế trên khắp Châu Âu.

2. Các cấp độ thành viên RecyClass

RecyClass có 3 cấp độ thành viên là Đồng (Bronze), Vàng (Gold), Bạch kim (Platinum). Các cấp độ này tương ứng với phí thành viên và lợi ích đi kèm. Doanh nghiệp muốn được hưởng lợi như thế nào thì đăng ký cấp độ thành viên đó.

Cấp độ thành viên Đồng Bạc  Bạch Kim
Phí thành viên 3.000 Euro/năm 5.000 Euro/năm 10.000 Euro/năm
Quyền lợi của thành viên Hỗ trợ qua Email Hỗ trợ qua Email Hỗ trợ qua Email
Giới hạn phí quản lý mức 1 mỗi năm Giới hạn phí quản lý mức 3 mỗi năm Giới hạn phí quản lý mức 5 mỗi năm
Công khai tên công ty Công khai tên công ty Công khai tên công ty
Nhiệm vụ tái chế Nhiệm vụ tái chế Nhiệm vụ tái chế
    Ban tư vấn tái chế
    Ủy ban kỹ thuật tái chế
    1 lần giảm phí phê duyệt khả năng tái chế
    Báo cáo chính sách tái chế
    Chương trình đào tạo

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA RECYCLASS

Phương pháp RecyClass phác thảo một cách tiếp cận toàn diện để đánh giá khả năng tái chế bao bì nhựa, một cách đáng tin cậy và tiêu chuẩn hóa. Bao bì nhựa được đánh giá và phân loại theo cấp độ từ A đến F.

Ngoài ra, RecyClass đã phát triển Sách thiết kế và Sổ tay về Công nghệ trang trí để hỗ trợ thêm cho chuỗi giá trị nhựa trong việc hiểu và nâng cao khả năng tái chế bao bì nhựa.

Theo định nghĩa về khả năng tái chế và các lớp A, B và C của Phương pháp RecyClass được coi là có thể tái chế, vì chất lượng của chất tái chế đủ tốt để sử dụng trong các ứng dụng vòng kín hoặc vòng lặp mở theo tầng.

Tái chế vòng kín:

Tái chế vòng mở:

Đăng ký ngay

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN TÁI CHẾ CỦA RECYCLASS

Dành cho bao bì tái chế

RecyClass phát triển chương trình chứng nhận về khả năng tái chế của bao bì bao gồm:

a) Chứng nhận Thiết kế tái chế

 • Phạm vi: Đánh giá và xếp hạng khả năng tái chế của bao bì nhựa, xác định mức độ phù hợp của nó cho dòng phân loại và tái chế chuyên dụng.
 • Đủ điều kiện: Gói nhựa cuối cùng hoàn toàn nằm trong Nguyên tắc Thiết kế RecyClass dành cho Tái chế.
 • Hiệu lực: 3 năm, toàn Châu Âu
 • Kết quả: Chứng chỉ loại từ A đến F về khả năng phân loại kỹ thuật và khả năng tái chế của bao bì nhựa trên thị trường EU, dựa trên các công nghệ phân loại và tái chế tiên tiến. Có thể sử dụng chứng chỉ để truyền thông B2B.

b) Chứng nhận Tỷ lệ tái chế

 • Phạm vi: Chứng nhận bao bì cuối cùng được thiết kế để tái chế và được tái chế hiệu quả trong khu vực địa lý được chỉ định. Sự tồn tại của các chương trình thu gom có chọn lọc cũng như cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế được đánh giá.
 • Đủ điều kiện: Bao bì nhựa cuối cùng hoàn toàn tuân theo Nguyên tắc Thiết kế Tái chế RecyClass và được cam kết đưa ra thị trường tại khu vực địa lý/quốc gia được đánh giá.
 • Hiệu lực: 3 năm, theo quốc gia cụ thể
 • Kết quả: Chứng chỉ loại từ A đến F và cho điểm từ 0 đến 100% về khả năng phân loại kỹ thuật và khả năng tái chế của bao bì nhựa, phù hợp với công nghệ và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định. Có thể sử dụng chứng chỉ để truyền thông B2B và B2C. Được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì.

c) Thư tương thích

 • Phạm vi: Đánh giá và xếp hạng khả năng tái chế của bao bì nhựa bán thành phẩm, xác định mức độ phù hợp của nó cho các dòng phân loại và tái chế hiện đại. Mục đích chủ yếu chỉ dành cho người chuyển đổi và giao tiếp B2B hạn chế.
 • Đủ điều kiện: Bao bì bán thành phẩm hoàn toàn nằm trong Nguyên tắc Thiết kế RecyClass dành cho Tái chế
 • Hiệu lực: 3 năm, toàn Châu Âu
 • Kết quả: Thư có hạng từ A đến F về khả năng phân loại kỹ thuật và khả năng tái chế của bao bì bán thành phẩm. Cấp độ tái chế cuối cùng của bao bì thành phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm bên ngoài phạm vi của Thư. Có thể sử dụng thư tương thích để truyền thông B2B.

Mẫu Chứng chỉ và Thư tương thích về Khả năng tái chế của RecyClass

Dành cho nhựa tái chế

a) Chứng nhận Quy trình tái chế

 • Phạm vi: Chứng nhận tập trung vào việc xác minh nguồn gốc chất thải, khả năng truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình tái chế và tính toán hàm lượng tái chế trong đầu ra. Chương trình Kiểm toán bao gồm các yêu cầu mà các nhà tái chế phải đáp ứng liên quan đến truy xuất nguồn gốc theo EN 15343:2007, hệ thống quản lý chất lượng và hiệu quả hoạt động hành chính và môi trường đối với việc tái chế chất thải cũng như chuỗi hành trình sản phẩm.
 • Đủ điều kiện: Tất cả các nhà tái chế có khả năng tái chế chất thải nhựa trước và/hoặc sau tiêu dùng thành các sản phẩm nhựa mới.
 • Hiệu lực: 1 năm
 • Kết quả: Giấy chứng nhận bao gồm tuyên bố cuối cùng về sự phù hợp của quy trình tái chế so với các yêu cầu đánh giá và chi tiết về cuộc đánh giá. Có thể sử dụng chứng chỉ để truyền thông B2B.

Mẫu chứng chỉ Quy trình tái chế của RecyClass

b) Chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế

 • Phạm vi: Cho phép tất cả các đối tượng trong chuỗi cung ứng nhựa chứng minh việc sử dụng nhựa tái chế một cách minh bạch trong các sản phẩm. Nó tập trung vào khả năng truy xuất nguồn gốc của nhựa tái chế trong một quy trình và công bố tỷ lệ phần trăm hàm lượng tái chế trong sản phẩm. Các yêu cầu của Đề án Đánh giá đã được phát triển theo EN 15343:2007 và tuân theo các nguyên tắc của mô hình chuỗi hành trình sản phẩm kết hợp có kiểm soát (ISO 22095)
 • Đủ điều kiện: Tất cả các sản phẩm nhựa có nội dung tái chế.
 • Hiệu lực: 1 năm
 • Kết quả: Giấy chứng nhận nêu rõ tỷ lệ hàm lượng tái chế trong các sản phẩm được kiểm toán và chứng minh rằng các quy trình phù hợp được áp dụng trong một quy trình để đảm bảo khả năng xử lý của nhựa tái chế. Có thể sử dụng chứng chỉ để truyền thông B2B và B2C. Được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên sản phẩm.

Mẫu chứng chỉ Truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế của RecyClass

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN RECYCLASS

Tham gia các chương trình chứng nhận của RecyClass mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các nhà sản xuất và ngành công nghiệp nhựa:

Với Chứng nhận khả năng tái chế:

 • Xác định được khả năng tái chế: Được đánh giá độ chất lượng của bao bì nhựa tái chế và đưa ra đánh giá về khả năng tái chế của nó trong quy trình tái chế thông thường. Điều này giúp nhà sản xuất hiểu rõ về khả năng tái chế của sản phẩm từ giai đoạn thiết kế đến cuối đời sản phẩm.
 • Tăng cường niềm tin từ khách hàng: Chứng nhận RecyClass là minh chứng cho việc sản xuất sản phẩm bao bì nhựa với khả năng tái chế tốt, giúp tăng niềm tin từ phía khách hàng về mức độ bền vững và thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với môi trường.
 • Tiết kiệm chi phí và tài nguyên: Cải thiện quá trình sản xuất và giảm thiểu lượng chất thải nhựa không cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí và tài nguyên.

Với Chứng nhận quy trình tái chế:

Kiểm soát chất lượng quy trình tái chế: Đảm bảo quy trình tái chế được thực hiện đúng quy định, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm tái chế cuối cùng.

Tăng cường hiệu suất tái chế: Cải thiện quy trình tái chế, tăng cường hiệu suất và chất lượng của sản phẩm tái chế, giúp tối đa hóa lợi ích môi trường và kinh tế từ quá trình này.

Với Chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế:

 • Minh bạch và truy xuất: Cho phép người tiêu dùng và các đối tác có thể theo dõi nguồn gốc của sản phẩm tái chế, tăng cường sự minh bạch và niềm tin từ phía khách hàng.
 • Điều chỉnh và cải thiện chuỗi cung ứng: Nhờ vào khả năng truy xuất nguồn gốc, các nhà sản xuất có thể xác định được các điểm yếu trong chuỗi cung ứng và từ đó cải thiện quy trình sản xuất và tái chế.
 • Những chứng nhận này không chỉ giúp các doanh nghiệp nhựa tạo ra sản phẩm có khả năng tái chế tốt mà còn thể hiện cam kết của họ đối với việc bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm bền vững hơn.
Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn RecyClass hoặc có nhu cầu chứng nhận RecyClass, vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Tin Mới Nhất

ACB: Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo ESG

20-02-2024

ACB: Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo ESG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chính thức phát hành Báo cáo Phát triển bền vững 2022 vào ngày 27/10/2023, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo riêng về Phát triển...

Xuất khẩu rau quả sang EU: Phải tuân thủ quy định

05-02-2024

Xuất khẩu rau quả sang EU: Phải tuân thủ quy định

Để xuất khẩu nông sản sang thị trường EU, ngoài việc tìm hiểu quy định về thuốc bảo vệ thực vật thì khâu thiết kế bao bì sản phẩm cũng cần được quan tâm. Liên minh châu Âu (EU) là...

Chương trình tri ân Khách hàng Thân thiết của KNA Cert

02-02-2024

Chương trình tri ân Khách hàng Thân thiết của KNA Cert

Giới thiệu dịch vụ của KNA CERT KNA CERT là Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi BoA và là đơn vị ủy quyền chính thức của nhiều Tổ chức Chứng nhận Quốc tế như:  

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

02-02-2024

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

KNA xin chân thành cảm ơn Quý đối tác và Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý đối tác và Quý khách hàng một năm mới...

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

26-01-2024

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và làm sao để được sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước...

Tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ ngành công nghiệp điện tử

26-01-2024

Tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu, tuy nhiên cần tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ để nắm bắt cơ hội từ các FTA (Hiệp định thương mại tự do)....

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ