Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ A đến F. Hãy cùng KNA tìm hiểu cách sử dụng công cụ này như thế nào trong bài viết dưới đây.

→ Xem thêm Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

KHẢ NĂNG TÁI CHẾ THEO RECYCLASS

Class A (Cấp độ A):

Bao bì không có bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến khả năng tái chế và hàm lượng nhựa tái chế có thể được sử dụng trong một quy trình khép kín để tạo ra các sản phẩm chất lượng mới.

Class B (Cấp độ B):

Bao bì có một số vấn đề nhỏ về khả năng tái chế, ảnh hưởng một chút đến chất lượng của nhựa tái chế được tạo ra. Tuy nhiên, phần lớn nhựa tái chế từ bao bì này vẫn có khả năng cung cấp nguyên liệu cho một vòng tái chế khép kín.

Class C (Cấp độ C):

Bao bì có một số vấn đề về khả năng tái chế ảnh hưởng đến chất lượng của nhựa tái chế hoặc dẫn đến thất thoát vật liệu trong quá trình tái chế. Trong trường hợp đầu tiên, nhựa tái chế có thể được sử dụng theo sơ đồ vòng mở tầng, trong khi ở trường hợp sau, nhựa có thể được sử dụng theo sơ đồ vòng kín.

Class D (Cấp độ D):

Bao bì có các vấn đề quan trọng về thiết kế, ảnh hưởng lớn đến khả năng tái chế hoặc tiềm ẩn tổn thất lớn về vật liệu. Trong cả hai trường hợp, nhựa tái chế chỉ có thể được đưa vào các ứng dụng có giá trị thấp (tức là bao bì sẽ được tái chế).

Class E (Cấp độ E):

Bao bì có các vấn đề lớn về thiết kế gây nguy hiểm cho khả năng tái chế hoặc gây tổn thất nghiêm trọng về vật liệu. Bao bì không được coi là có thể tái chế và chỉ có thể được sử dụng trong quá trình đốt để thu hồi năng lượng.

Class F (Cấp độ F)

Sản phẩm loại này hoàn toàn không thể tái chế được do các vấn đề thiết kế cơ bản hoặc thiếu thông số kỹ thuật. Chỉ có thể được sử dụng trong quá trình đốt để thu hồi năng lượng.

Đăng ký ngay

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI CHẾ THÔNG QUA CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN RECYCLASS

Bước 1: Giới thiệu người dùng và mô tả bao bì

Bước 2: Phân tích tính phù hợp của bao bì

Để xác định xem bao bì có thuộc định nghĩa về bao bì nhựa hay bao bì có các vấn đề về thiết kế chung khiến bao bì không thể tái chế theo định nghĩa hay không. Đây là điều kiện đầu vào để sử dụng phương pháp RecyClass.

Bước 3:  Lựa chọn loại bao bì và cách phân loại

Bước 4: Thiết kế tái chế

Trả lời các câu hỏi sau:

Phần 1: Câu hỏi chung về thiết kế bao bì (hàm lượng nhựa tái chế)

Nhóm câu hỏi đầu tiên liên quan đến thiết kế tổng thể của bao bì để đánh giá tỷ lệ nhựa tái chế trong dòng mục tiêu bằng cách sử dụng phép tính cân bằng khối lượng. Dựa trên các câu trả lời được cung cấp, công cụ RecyClass sẽ đưa ra dấu hiệu tạm thời đầu tiên về khả năng tái chế của bao bì, được gọi là kết quả trung gian. Tính toán phản ánh tỷ lệ vật liệu có thể thu hồi được trong các luồng tái chế hiện tại cho mỗi loại bao bì.

Phần 2: Câu hỏi liên quan đến tính tương thích của vật liệu sử dụng trong bao bì

Phần này tập trung vào việc đánh giá khả năng tương thích của các thành phần bao bì khác nhau với việc tái chế polyme chính, dựa trên thông tin được báo cáo trong Hướng dẫn Thiết kế Tái chế.

Phần 3: Tính hàm lượng dư trong bao bì thông qua chỉ số “Dễ làm trống” hoặc “Dễ lấy”

Sự hiện diện của hàm lượng sản phẩm còn sót lại trong bao bì ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tái chế của nó. Do đó, bao bì được thiết kế để dễ dàng đổ bỏ sẽ có khả năng tái chế cao hơn bao bì giữ lại số lượng đáng kể sản phẩm chứa trong đó.

Phần 4: Câu hỏi về việc tuân thủ REACH của vật liệu đã qua sử dụng

Lĩnh vực đặt câu hỏi này đề cập đến việc đóng gói tuân thủ quy định REACH. Bất kỳ chất nào có mức độ đáng lo ngại cao được thêm vào thành phần của bao bì sẽ dẫn đến việc giảm kết quả tạm thời

Phần 5: Các câu hỏi liên quan đến thành phần tái chế trong bao bì

Nền kinh tế nhựa tuần hoàn dựa trên thực tế là nhựa được tái chế và sử dụng trong sản xuất các sản phẩm mới. Để thúc đẩy quan điểm này, lợi ích “+” cho kết quả tái chế được cấp cho việc sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng như sau:

 • Từ 15% đến 50% hàm lượng tái chế = +
 • Từ 50% đến 89% hàm lượng tái chế = ++
 • Hơn 90% hàm lượng tái chế = +++

Bước 5: Nhận kết quả về khả năng tái chế

Công cụ RecyClass hiển thị kết quả tạm thời về khả năng tái chế bằng cách tổng hợp các câu hỏi của từng phần. Bằng cách này, người dùng có thể theo dõi những gì ảnh hưởng đến cấp độ khả năng tái chế và ở mức độ nào. Sau khi phân tích hoàn tất, báo cáo tự đánh giá sẽ được hệ thống RecyClass tạo tự động và có thể tải xuống dưới dạng PDF. Nó bao gồm tất cả các câu hỏi và câu trả lời được đưa ra trong quá trình đánh giá, cũng như kết quả tạm thời cho từng phần và kết quả cuối cùng.  

Phần tô màu đỏ là các khía cạnh thiết kế được báo cáo có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tái chế của bao bì. Các công ty có thể liên hệ với RecyClass nếu họ muốn chuyên gia xem lại báo cáo tự đánh giá.

Ngoài ra, công cụ RecyClass này còn cung cấp thông tin cụ thể theo quốc gia về nơi bao bì được phân tích có thể được thu thập, phân loại và tái chế ở Châu Âu. Bản đồ được cập nhật thường xuyên dựa trên sự phát triển của hệ thống quản lý chất thải ở Châu Âu.

Sau khi hoàn thành đánh giá, các công ty được hoan nghênh đăng ký Chứng nhận Khả năng tái chế. Việc chứng nhận được thực hiện bởi một kiểm toán viên độc lập và được công nhận.

Đăng ký ngay

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI CHẾ RECYCLASS

Đánh giá RecyClass cung cấp đánh giá toàn diện về khả năng tái chế bao bì nhựa theo phương pháp hiện tại và xem xét các công nghệ cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế được sử dụng phổ biến nhất ở Châu Âu.

RecyClass đã phát triển hai loại đánh giá khả năng tái chế: Thiết kế tái chế và Tỷ lệ tái chế. Cả hai đều xem xét hành vi phân loại của bao bì và sự không tương thích về thiết kế có thể ảnh hưởng đến quá trình tái chế. Kết quả của những đánh giá này chứng nhận liệu bao bì có tương ứng với việc tái chế hay tái chế hiệu quả không.

RecyClass đã triển khai Chương trình chứng nhận để bao gồm từng đánh giá khả năng tái chế, mang đến cho ngành nhựa khả năng được các Tổ chức đánh giá (bên thứ ba) chứng nhận và tuyên bố với bên ngoài về khả năng tái chế bao bì của họ một cách công bằng và mạnh mẽ cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Đánh giá Thiết kế tái chế

Thiết kế tái chế được đánh giá dựa trên quan điểm về tính khả thi về mặt kỹ thuật của bao bì được phân loại và tái chế phù hợp ở Châu Âu. Đánh giá xem xét các công nghệ được sử dụng phổ biến nhất trong cơ sở hạ tầng quản lý chất thải của Châu Âu mà không tính đến các đặc điểm cụ thể của địa phương hoặc quốc gia.

Theo phương pháp tương tự như Công cụ trực tuyến RecyClass, thiết kế bao bì được xếp hạng từ loại A đến F dựa trên hành vi phân loại, lượng nhựa có thể tái chế được chiết xuất từ ​​bao bì và khả năng tương thích của các tính năng thiết kế với hoạt động tái chế.

Việc đánh giá xem xét:

 • Bao bì có phù hợp với dòng chất thải bao bì hiện có của Châu Âu được Plastics Recyclers Europe (PRE) công nhận không?
 • Thiết kế bao bì có tương thích với quá trình phân loại và tái chế không?
 • Liệu nhựa tái chế thu được hoặc tạo ra từ bao bì có thể được sử dụng để thay thế nguyên chất trong các sản phẩm nhựa hay không và ở mức độ nào

Đánh giá tỷ lệ tái chế

Tỷ lệ tái chế được tính bằng tỷ lệ giữa trọng lượng của nhựa tái chế được chiết ra từ bao bì và tổng trọng lượng của bao bì theo công thức. Tỷ lệ được xác định bằng phần trăm. Các khía cạnh thiết kế ảnh hưởng đến quá trình phân loại và tái chế, cũng như chất lượng của nhựa tái chế, cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ tái chế.

Trong khi đó, Đánh giá Thiết kế tái chế được đánh giá dựa trên các công nghệ cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế được sử dụng phổ biến nhất ở Châu Âu, Tỷ lệ Tái chế được đánh giá dựa trên các kế hoạch thu gom cũng như tính sẵn có hiệu quả của cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế trong khu vực được kiểm toán.

Công thức đánh giá tỷ lệ tái chế được xem xét:

 • Thu thập bao bì (địa phương hoặc ở cấp độ châu Âu)
 • Sự sẵn có của cơ sở hạ tầng phân loại và tái chế (ở cấp độ địa phương hoặc ở cấp độ Châu Âu)
 • Khả năng tương thích của bao bì với việc phân loại (phù hợp với Giao thức đánh giá phân loại)
 • Khả năng tương thích của bao bì với việc tái chế (với cùng phương pháp được sử dụng để đạt được Đánh giá Thiết kế Tái chế)
 • Chất lượng nhựa tái chế do bao bì tạo ra (với cùng phương pháp được sử dụng để đạt được chứng nhận Loại có thể tái chế)
Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Quy trình tự đánh giá và đánh giá là cơ sở cho Chứng nhận Khả năng tái chế của Bao bì nhựa. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ này, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Tin Mới Nhất

ACB: Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo ESG

20-02-2024

ACB: Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo ESG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chính thức phát hành Báo cáo Phát triển bền vững 2022 vào ngày 27/10/2023, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo riêng về Phát triển...

Xuất khẩu rau quả sang EU: Phải tuân thủ quy định

05-02-2024

Xuất khẩu rau quả sang EU: Phải tuân thủ quy định

Để xuất khẩu nông sản sang thị trường EU, ngoài việc tìm hiểu quy định về thuốc bảo vệ thực vật thì khâu thiết kế bao bì sản phẩm cũng cần được quan tâm. Liên minh châu Âu (EU) là...

Chương trình tri ân Khách hàng Thân thiết của KNA Cert

02-02-2024

Chương trình tri ân Khách hàng Thân thiết của KNA Cert

Giới thiệu dịch vụ của KNA CERT KNA CERT là Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi BoA và là đơn vị ủy quyền chính thức của nhiều Tổ chức Chứng nhận Quốc tế như:  

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

02-02-2024

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

KNA xin chân thành cảm ơn Quý đối tác và Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý đối tác và Quý khách hàng một năm mới...

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

26-01-2024

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và làm sao để được sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước...

Tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ ngành công nghiệp điện tử

26-01-2024

Tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu, tuy nhiên cần tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ để nắm bắt cơ hội từ các FTA (Hiệp định thương mại tự do)....

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ