Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Tiêu chuẩn An ninh Chuỗi cung ứng COSTCO

KNA CERT cung cấp Dịch vụ Đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng COSTCO (SCS - COSTCO's Supply Chain Security) theo quy định hiện hành mới nhất năm 2023 của COSTCO cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành Nhà cung cấp COSTCO.

→ Xem thêm Tiêu chuẩn nhãn hàng COSTCO

Tiêu chuẩn An ninh Chuỗi cung ứng COSTCO là gì?

Tiêu chuẩn An ninh chuỗi cung ứng COSTCO là một trong những nội dung kiểm soát thuộc hệ thống Tiêu chuẩn nhãn hàng COSTCO. Mục đích của chương trình này là đảm bảo quá trình sản xuất và vận chuyển hàng hóa an toàn và bảo mật.

Tập đoàn đa quốc gia COSTCO

Các nhà cung cấp cung cấp hàng hóa cho COSTCO, trong đó COSTCO là nhà nhập khẩu chính thức, được yêu cầu đáp ứng những kỳ vọng này thông qua chương trình An ninh Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Security) của COSTCO. Chương trình này yêu cầu các Nhà cung cấp tiết lộ những cơ sở hiện hành, lên lịch kiểm tra các cơ sở nói trên và cung cấp báo cáo về các cuộc đánh giá đó cho COSTCO.

Đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng COSTCO là gì?

Đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng cho Nhà cung cấp của COSTCO (Supply Chain Security Audit) là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp báo cáo do Tổ chức đánh giá được COSTCO chỉ định (CBs) thực hiện nhằm xác minh sự phù hợp trong việc tuân thủ quy định về An ninh chuỗi cung ứng tại các Nhà cung cấp của COSTCO.

Báo cáo An ninh sẽ được cấp sau khi Doanh nghiệp chứng minh được sự tuân thủ với các yêu cầu của COSTCO. 

Đối tượng của Chương trình An ninh Chuỗi cung ứng COSTCO

Chương trình đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng của COSTCO dành cho rất nhiều các Doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung vào kiểm soát việc tuân thủ của các đơn vị là Nhà cung cấp của COSTCO, không phân biệt quy mô, ngành nghề hay vị trí địa lý.

Cụ thể, đối tượng cần thực hiện Đánh giá An ninh chuỗi cung ứng của COSTCO bao gồm:

 • Nhà cung cấp phụ tùng và nguyên vật liệu
 • Nhà sản xuất sản phẩm
 • Nhà cung cấp dịch vụ
 • Nhà thầu
 • Nhà vận chuyển
 • Hãng vận tải (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không)
 • Nhà nhập khẩu
 • Nhà môi giới hải quan được cấp phép
 • Các đơn vị gom hàng

Các yêu cầu của Chương trình An ninh Chuỗi cung ứng theo COSTCO

An ninh nhân sự

 • Thủ tục tuyển dụng
 • Hoàn thành đơn xin việc
 • Tài liệu nhân viên
 • Sàng lọc/kiểm tra lý lịch nhân viên mới theo quy định của pháp luật địa phương
 • Cơ sở phải có quy trình bằng văn bản để xem xét ảnh của người nộp đơn trước khi tuyển dụng
 • Huy hiệu nhân viên để dễ dàng nhận dạng bất kỳ ai trong khu vực nhạy cảm khi được phép
 • Chính sách bảo mật nhân viên được xem xét 12 tháng/lần và cập nhật khi cần thiết

Nhận thức về mối đe dọa

 • Đào tạo nhân viên nhận biết và nhận thức được mối đe dọa tại mỗi điểm trong chuỗi cung ứng
 • Nhân viên phải nắm rõ các quy trình khẩn cấp mà công ty áp dụng
 • Nhân viên phải biết cách báo cáo các tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh (ai, cái gì, khi nào)
 • Mỗi cơ sở đều có hướng dẫn và số điện thoại khẩn cấp
 • Cơ sở cung cấp đào tạo cho tất cả nhân viên mới được tuyển dụng
 • Cơ sở cung cấp đào tạo cho tất cả nhân viên dưới dạng đào tạo bồi dưỡng ít nhất 12 tháng/lần
 • Cơ sở đảm bảo rằng chỉ hàng hóa được cho phép mới được xếp vào container hoặc rơ-moóc

Kiểm soát truy cập vật lý

 • Cơ sở phải có chính sách bằng văn bản nêu rõ các khu vực hạn chế hoặc khu vực nhạy cảm được chỉ định phải có biện pháp kiểm soát ra vào để xác định ai có thể vào khu vực đó
 • Ban quản lý cơ sở nên xem lại danh sách nhân viên được ủy quyền được phép vào khu vực nhạy cảm và hạn chế - ghi lại nhật ký ra vào
 • Cơ sở phải có quy trình kiểm tra và bảo trì hàng rào hoặc tường chu vi hiện có
 • Cơ sở phải có chính sách và quy trình yêu cầu các sự cố bảo mật phải được báo cáo, ghi lại và điều tra

An ninh vật lý

Nhật ký kiểm soát

 • Chìa khóa và thẻ ra vào
 • Xây dựng thủ tục trong trường hợp mất chìa khóa
 • Có tài liệu về chủ sở hữu của thủ tục
 • Thiết lập quy trình kiểm kê và xem xét

Đèn

 • Chiếu sáng hàng rào, cổng và các lối vào khác
 • Khu vực xếp hàng, phân bố và lưu kho vào container/rơ-moóc
 • Kiểm soát truy cập vào công tắc đèn

Kiểm soát phương tiện giao thông

 • Không đỗ xe bằng kho hoặc container
 • Tách biệt các lô hàng trong nước và Quốc tế

Bảo mật container/rơmoóc

Kiểm tra đầu vào / đầu ra

 • Kiểm tra sửa đổi
 • Bảo vệ cơ sở khỏi hàng lậu
 • Đảm bảo quá trình điều khiển được kiểm tra
 • Xác nhận con dấu được đặt đúng chỗ, không bị vỡ hoặc hư hỏng
 • Thủ tục nâng cấp
 • Duy trì nhật ký
 • Thủ tục xử lý khi container rỗng, xe moóc, xe tải đã chở hàng vẫn còn tại cơ sở

Dấu bảo mật container/rơmoóc

Con dấu bảo mật cao

 • Phải dán niêm phong bảo mật cao vào bất kỳ thùng chứa hoặc xe moóc nào được vận chuyển đến COSTCO
 • Container hoặc xe moóc vận chuyển đến COSTCO phải được bảo đảm bằng niêm phong bảo mật cao đạt chuẩn ISO 17712
 • COSTCO yêu cầu sử dụng con dấu loại “H” viết tắt của 'Bảo mật cao'
 • Phân loại dấu niêm phong: Phòng thử nghiệm cũng phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 để thực hiện thử nghiệm cụ thể theo tiêu chuẩn ISO 17712
 • Con dấu bảo mật loại “H” hoặc Con dấu bảo mật cao được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất và được đánh dấu bằng chữ “H” trên thân con dấu

Bảo mật thủ tục

 • Xây dựng Quy trình tạo dữ liệu chứng từ hàng hóa
 • Quy trình phải bao gồm việc đánh giá về tính chính xác, dễ đọc, đầy đủ và được bảo vệ, tránh giả mạo hoặc mất mát
 • Cơ sở có quy trình yêu cầu hồ sơ vận chuyển được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo luật pháp địa phương

Bảo mật thông tin

 • Ai chịu trách nhiệm về bảo mật CNTT?
 • Ai phân bổ quyền truy cập hệ thống?
 • Đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận được ghi lại

An ninh nhà thầu

Đăng ký ngay
 • Quy trình kiểm tra an ninh đối với các nhà thầu dịch vụ yêu cầu quyền ra vào cơ sở theo định kỳ hoặc theo lịch trình, tức là nhân viên bảo trì, bên thứ ba
 • Kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật: Xem xét các biện pháp kiểm soát an ninh của nhà thầu, quy trình tuyển dụng nhân viên và lịch sử công ty

Lợi ích khi tham gia Chương trình An ninh Chuỗi cung ứng COSTCO

Lợi ích với Doanh nghiệp

Đánh giá An ninh chuỗi cung ứng theo yêu cầu của COSTCO giúp các Doanh nghiệp:

 • Có cơ hội được hợp tác với COSTCO
 • Xác định các lỗ hổng an ninh nội bộ, có biện pháp kịp thời để khắc phục
 • Giảm thiểu rủi ro đối với chuỗi cung ứng
 • Giảm thời gian chờ đợi tại cửa khẩu hải quan
 • Ngăn ngừa thất thoát hàng hóa, lừa đảo, buôn lậu, hàng giả
 • Độ an toàn của sản phẩm được cải thiện đáng kể (Giảm 38% tình trạng trộm cắp/mất mát hàng hóa).
 • Cải thiện quản lý hàng tồn kho (Giảm 14% lượng hàng tồn kho dư thừa, tăng 12% khả năng giao hàng đúng hạn).
 • Cải thiện khả năng hiển thị của chuỗi cung ứng (tăng 50% khả năng truy cập vào dữ liệu chuỗi cung ứng, tăng 30% tính kịp thời của thông tin vận chuyển).
 • Cải tiến quy trình (Giảm 30% độ lệch quy trình)
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ
 • Sự hài lòng của khách hàng tăng lên (Khách hàng rời đi giảm 26% và Số lượng khách hàng mới tăng 20%)
 • Xóa bỏ rào cản xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực như: Châu Âu, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Lợi ích với Khách hàng

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những Doanh nghiệp tuân thủ an ninh hàng hóa theo yêu cầu của COSTCO tức là Khách hàng đang:

 • Ủng hộ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ các quy định về An ninh chuỗi cung ứng
 • Thúc đấy các hoạt động phân phối hàng hóa an toàn
 • Góp phần ngăn chặn các hoạt động khủng bố, buôn lậu
 • Khuyến khích chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường
 • Đóng góp vào sự phát triển bền vững của nhân loại

Quy trình Đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng của COSTCO

Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp

COSTCO công nhận các chương trình An ninh Quốc tế bao gồm:

 • Tiêu chuẩn An ninh Chuỗi cung ứng (SCS)
 • Tiêu chuẩn Quan hệ đối tác thương mại hải quan chống khủng bố (C-TPAT)
 • Tiêu chuẩn Mạng lưới đánh giá sự tuân thủ của Nhà cung cấp (SCAN)

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các tiêu chuẩn nói trên

Bước 2: Tìm hiểu và áp dụng Tiêu chuẩn An ninh đã chọn

Sau khi chọn xong Tiêu chuẩn, hãy tìm hiểu nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó sẽ bao gồm tất cả các yêu cầu mà hoạt động của bạn được đánh giá. Kế đó cần triển khai thực hiện Tiêu chuẩn, đảm bảo sự tuân thủ theo các nguyên tắc. Doanh nghiệp có thể tổ chức các khóa đào tạo cho nhân sự để áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả hơn

Bước 3: Lựa chọn Tổ chức Đánh giá & Đăng ký Đánh giá

Doanh nghiệp phải đảm bảo chọn được Tổ chức đánh giá được COSTCO phê duyệt để đánh giá tiêu chuẩn mà bạn đã lựa chọn. Sau đó tiến hành khai báo thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá để đăng ký đánh giá.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 5: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại Doanh nghiệp, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn nhân sự và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Doanh nghiệp.

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng các các tiêu chuẩn an ninh và bảo mật của Doanh nghiệp.

Bước 7: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 8: Thẩm định báo cáo đánh giá

COSTCO sẽ xét duyệt báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì Tổ chức COSTCO sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc Doanh nghiệp được đánh giá. 

Bước 9: Cấp báo cáo

Báo cáo phản ánh mức độ tuân thủ An ninh của Doanh nghiệp theo yêu cầu của COSTCO.

Bước 10: Tái đánh giá

Doanh nghiệp thực hiện Tái đánh giá sau khi Báo cáo hết hiệu lực. Quy trình tái đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng tương tự như các bước trên.

KNA CERT cung cấp Dịch vụ Đánh giá An ninh hàng hóa theo COSTCO

Báo cáo An ninh mới nhất năm 2023

Báo cáo An ninh được coi như bằng chứng chứng minh Doanh nghiệp đã hoàn thành đánh giá An ninh chuỗi cung ứng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn COSTCO.

Dịch vụ hỗ trợ đánh giá An ninh theo Tiêu chuẩn COSTCO

KNA CERT cung cấp Dịch vụ hỗ trợ An ninh chuỗi cung ứng theo yêu cầu và tiêu chuẩn mà COSTCO công nhận gồm C-TPAT, SCS, SCAN.

Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng các dịch vụ trên của KNA

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á (Rà soát đánh giá tiêu chuẩn COSTCO về TNXH và Chất lượng ATTP)

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á (Rà soát đánh giá tiêu chuẩn COSTCO về TNXH và Chất lượng ATTP)

Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương (Đào tạo tiêu chuẩn COSTCO về GMP, Supplier Code of conduct, Supply Chain Security)

Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương (Đào tạo tiêu chuẩn COSTCO về GMP, Supplier Code of conduct, Supply Chain Security)

Công ty TNHH Vega Balls (Việt Nam) (Đánh giá COSTCO – GMP)

Công ty TNHH Vega Balls (Việt Nam) (Đánh giá COSTCO – GMP)

Công ty TNHH Motomotion Việt Nam (Đánh giá TNXH và Chống khủng bố-SCS theo COSTCO)

Công ty TNHH Motomotion Việt Nam (Đánh giá TNXH và Chống khủng bố-SCS theo COSTCO)

Công ty TNHH Ngành Giấy Cát Phú (Đánh giá COSTCO về TNXH, An Ninh và GMP)

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu Dịch vụ Đánh giá SCS

Với tư cách là một trong những tổ chức Đánh giá - Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn Doanh nghiệp hoàn thành Đánh giá An ninh Chuỗi cung ứng.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn An ninh Chuỗi cung ứng có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ hàng nghìn Doanh nghiệp mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn
Tư vấn từ chuyên gia

Hãy liên hệ với KNA CERT ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về Dịch vụ Đánh giá An ninh hàng hóa theo tiêu chuẩn COSTCO và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Chi nhánh: Tầng 7, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Facebook: https://www.facebook.com/KNACertification
 • Hotline: 0968.038.122
 • Email: salesmanager@knacert.com

Tin Mới Nhất

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

01-12-2023

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

Tiêu chuẩn TSCA Title VI là tiêu chuẩn về khí thải Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) ban hành. Trong bài viết này, 

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ