Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 9001 (Ví dụ điển hình)

Xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 9001 giúp công khắc phục những nhược điểm và phát huy những ưu điểm để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tốt hớn. Các công ty có thể biến sự không chắc chắn thành cơ hội bằng cách kết hợp quy trình quản lý rủi ro mạnh mẽ. Bài viết này của KNA CERT sẽ thảo luận về các rủi ro cũng như cơ hội của một tổ chức.

Rủi ro và cơ hội trong ISO 9001

Nền tảng của tư duy dựa trên rủi ro bắt đầu bằng việc hiểu khái niệm rủi ro và cơ hội trong bối cảnh của tiêu chuẩn ISO 9001.

  • Rủi ro là các sự kiện hoặc tình huống bất lợi tiềm ẩn có thể tác động tiêu cực đến khả năng đáp ứng những mục tiêu của tổ chức bạn.
  • Cơ hội là những sự kiện hoặc tình huống thuận lợi tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của tổ chức bạn.

Tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu các tổ chức xác định, đánh giá và giải quyết những rủi ro và cơ hội như một phần của hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Bằng cách đó, các tổ chức có thể giảm thiểu khả năng xảy ra kết quả tiêu cực và tối đa hóa cơ hội đạt được kết quả tích cực.

Ví dụ: Hãy xem xét trường hợp của nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Mỹ - Ford Motor Company. Đầu những năm 2000, Ford đã xác định những rủi ro liên quan đến việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất cho một bộ phận quan trọng. Bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kết hợp nhiều nhà cung cấp, Ford không chỉ giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn tận dụng cơ hội đàm phán giá tốt hơn, đồng thời cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Đăng ký ngay

Vai trò của Lãnh đạo khi xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 9001

Để nhận dạng rủi ro và cơ hội hiệu quả cần có sự lãnh đạo đúng đắn từ cấp cao nhất của tổ chức. Các nhà lãnh đạo phải cam kết thúc đẩy văn hóa tư duy dựa trên rủi ro như một thành phần thiết yếu cho sự thành công trong kinh doanh. Dưới đây là một số trách nhiệm chính của ban lãnh đạo khi nhận dạng, quản lý rủi ro và cơ hội.

Thiết lập chính sách quản lý rủi ro và quy trình cơ hội

Ban lãnh đạo có trách nhiệm phát triển và truyền đạt chính sách quản lý rủi ro rõ ràng, trong đó nêu rõ cách tiếp cận của tổ chức nhằm xác định, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội. Chính sách này phải phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược chung của tổ chức.

Phân bổ nguồn lực

Lãnh đạo đảm bảo phân bổ đủ nguồn lực, bao gồm thời gian, nhân sự và hỗ trợ tài chính cho quá trình quản lý rủi ro. Cam kết này thể hiện sự cống hiến của tổ chức trong việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả và đảm bảo sự đồng tình của nhân viên.

Khuyến khích trao đổi cởi mở về rủi ro

Thúc đẩy văn hóa minh bạch và giao tiếp cởi mở, trao truyền cho nhân viên để báo cáo những rủi ro tiềm ẩn và chia sẻ ý tưởng để giải quyết chúng. Cách tiếp cận hợp tác này cho phép tổ chức chủ động xác định và giải quyết những rủi ro và cơ hội mới.

Theo dõi tiến độ và thích ứng

Lãnh đạo thường xuyên xem xét tính hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết. Bằng cách luôn cập nhật thông tin và giải pháp thích ứng, các nhà lãnh đạo có thể đảm bảo rằng tổ chức vẫn linh hoạt khi đối mặt với những rủi ro và cơ hội ngày càng gia tăng.

Ví dụ: Công ty thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ - Amazon, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Jeff Bezos, đã luôn ưu tiên quản lý rủi ro như động lực chính cho sự đổi mới và tăng trưởng. Bằng cách phân bổ nguồn lực để xác định và giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy văn hóa thử nghiệm và thích ứng với điều kiện thị trường đang thay đổi, Amazon đã trở thành một đế chế toàn cầu trong ngành thương mại điện tử.

Quy trình xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 9001

Chủ động xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội trong tổ chức của bạn là điều cần thiết. Các bước sau đây phác thảo một cách tiếp cận dựa trên tư duy rủi ro đã được chứng minh trong khuôn khổ ISO 9001:

Bước 1: Xác định rủi ro và cơ hội

Bắt đầu bằng cách suy nghĩ về những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến quy trình, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức bạn. Xem xét những yếu tố như yêu cầu của khách hàng, nghĩa vụ pháp lý và quy định, tiến bộ công nghệ và xu hướng thị trường.

Bước 2: Tư duy dựa trên rủi ro

Đánh giá khả năng và tác động của từng rủi ro cũng như cơ hội được xác định. Đánh giá này sẽ giúp bạn ưu tiên những nỗ lực quản lý rủi ro và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

KNA Cert đào tạo - Chứng nhận ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Đại Học Y

Bước 3: Lập kế hoạch hành động

Phát triển các chiến lược để giải quyết rủi ro và cơ hội dựa trên mức độ ưu tiên đã đánh giá của chúng. Những hành động này có thể bao gồm các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro, kế hoạch dự phòng cho các vấn đề tiềm ẩn hoặc các bước chủ động để tận dụng những cơ hội.

Bước 4: Thực hiện hành động

Thực hiện các hành động đã lên kế hoạch và giám sát tính hiệu quả của chúng trong việc giải quyết các rủi ro và cơ hội đã xác định.

Bước 5: Xem xét và cải thiện

Liên tục đánh giá quy trình quản lý rủi ro và thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Việc đánh giá liên tục này đảm bảo rằng tổ chức của bạn vẫn linh hoạt và thích ứng khi đối mặt với những rủi ro và cơ hội mới.

Minh chứng cho hiệu quả khi quản lý rủi ro và cơ hội theo ISO 9001

Để chứng minh cho sức mạnh của xác định rủi ro ISO 9001, hãy cùng KNA CERT xem xét hành trình của một công ty dược phẩm hàng đầu Hoa Kỳ - Pfizer. Trong những năm gần đây, Pfizer đã phải đối mặt với những rủi ro đáng kể liên quan đến việc tăng cường giám sát theo quy định, thay đổi sở thích của khách hàng và tốc độ tiến bộ công nghệ nhanh chóng trong ngành dược phẩm. Bằng cách xác định rủi ro và cơ hội trong iso 9001, Pfizer đã vượt qua thành công những thách thức này và biến các mối đe dọa tiềm ẩn thành cơ hội phát triển.

Pfizer đã triển khai quy trình quản lý rủi ro toàn diện bao gồm:

Xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 9001

Pfizer đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng để xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến việc phát triển sản phẩm, quy trình sản xuất và động lực thị trường.

Giải quyết các rủi ro và cơ hội

Công ty đã sử những các công cụ đánh giá rủi ro tiên tiến để đánh giá khả năng và tác động của các rủi ro và cơ hội đã xác định. Đánh giá này giúp ưu tiên những nỗ lực quản lý rủi ro của công ty.

Lên kế hoạch cụ thể

Pfizer đã phát triển các chiến lược có mục tiêu nhằm giải quyết các rủi ro và cơ hội có mức độ ưu tiên cao, chẳng hạn như đầu tư vào công nghệ tự động hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất và hợp tác với những đối tác bên ngoài để thúc đẩy đổi mới.

Triển khai hành động

Pfizer đã thực hiện các hành động đã lên kế hoạch và giám sát chặt chẽ tính hiệu quả của chúng trong việc giải quyết các rủi ro và cơ hội đã xác định.

Xem xét và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Pfizer liên tục xem xét lại quy trình quản lý rủi ro của mình, kết hợp các bài học kinh nghiệm và các phương pháp thực hành tốt nhất để tinh chỉnh cách tiếp cận dựa trên rủi ro.

→ Thông qua quy trình quản lý rủi ro có hệ thống này, Pfizer không chỉ giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn mà còn nắm bắt các cơ hội để phát triển và vượt trội trong bối cảnh cạnh tranh của ngành dược phẩm.

Lợi ích khi nhận diện rủi ro và cơ hội ISO 9001 đối với QMS của bạn

Các tổ chức xác định rủi ro và cơ hội hiệu quả có thể thu được nhiều lợi ích, bao gồm:

Cải thiện việc ra quyết định

Sự hiểu biết toàn diện về rủi ro và cơ hội cho phép các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt, dựa trên dữ liệu, góp phần mang lại thành công lâu dài.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Bằng cách xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng leo thang, các tổ chức có thể giảm thiểu sự gián đoạn, tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí.

Tăng sự hài lòng của các bên quan tâm

Chủ động quản lý rủi ro giúp tổ chức mang lại những sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy hơn, cuối cùng mang lại mức độ hài lòng và lòng trung thành cao hơn cho khách hàng.

Tạo lợi thế cạnh tranh

Các tổ chức quản lý rủi ro xuất sắc có sự chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với những thay đổi của thị trường, nắm bắt cơ hội và vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh.

 
Tư vấn từ chuyên gia

→ Tóm lại, quản lý rủi ro ISO 9001 là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy thành công của tổ chức. Bằng cách thực hiện quy trình quản lý rủi ro có hệ thống, các tổ chức có thể biến sự không chắc chắn thành lợi thế chiến lược và phát huy hết tiềm năng của mình.

Để được hướng dẫn xác định rủi ro và cơ hội, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Tin Mới Nhất

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

01-12-2023

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

Tiêu chuẩn TSCA Title VI là tiêu chuẩn về khí thải Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) ban hành. Trong bài viết này, 

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ