Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

ISO 45001 là gì? Hệ thống An toàn sức khỏe (2023)

“ISO 45001 là gì?” – Đây là câu hỏi được những người đang có nhu cầu tìm hiểu và xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) quan tâm hiện nay. Hãy cùng KNA CERT tìm hiểu các thông tin cơ bản về Tiêu chuẩn ISO 45001 trong bài viết sau.

ISO 45001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

ISO 45001 là tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS - Occupational Health and Safety Management System). Tiêu chuẩn ISO 45001 được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO - International Organization for Standarlization). 

Tiêu chuẩn ISO 45001 thiết lập một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp tiên tiến để giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe của cán bộ công nhân viên thông qua việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

ISO 45001:2018 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là phiên bản đầu tiên và duy nhất hiện nay của tiêu chuẩn ISO 45001 về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, được ban hành vào ngày 12/03/2018.

ISO 45001:2018 ra đời thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh xây dựng và ban hành. Theo đó, các doanh nghiệp đang áp dụng OHSAS 18001 cần phải chuyển đổi thành ISO 45001.

Thời gian chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 là 03 năm. Các tổ chức vẫn có thể được chứng nhận theo OHSAS 18001 hoặc giám sát theo tiêu chuẩn cũ cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2021. Sau thời gian này, tất cả doanh nghiệp chứng nhận OHSAS cần phải thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 45001.

Sự khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 là gì? 

Sự khác biệt chính giữa hai tiêu chuẩn là ISO 45001 áp dụng cách tiếp cận chủ động, yêu cầu đánh giá và khắc phục các rủi ro nguy hiểm trước khi chúng gây ra tai nạn và thương tích, trong khi OHSAS 18001 áp dụng cách tiếp cận phản ứng chỉ tập trung vào rủi ro chứ không phải giải pháp.  

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001:

Mục tiêu & Hiệu suất: ISO 45001 tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu làm động lực cải tiến và đánh giá hiệu suất. Những mục tiêu này có thể bao gồm các chủ đề như sự tham gia của người lao động, giao tiếp nội bộ và bên ngoài và mua sắm. 

 • Cấu trúc: Cấu trúc của ISO 45001 dựa trên Phụ lục SL, là khuôn khổ cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác — giúp việc triển khai dễ dàng và hiệu quả hơn. 
 • Cam kết của Lãnh đạo & Quản lý: ISO 45001 yêu cầu nhấn mạnh hơn vào quản lý cấp cao để tích hợp sức khỏe và an toàn vào hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức. 
 • Quản lý rủi ro & cơ hội: Với ISO 45001, các công ty xác định, xem xét và thực hiện hành động để giải quyết cả rủi ro và cơ hội có thể làm gián đoạn sản xuất. ISO 45001 xem xét cả hai yếu tố này trong khi OHSAS 18001 chỉ đề cập đến các mối nguy hiểm.  
 • Sự tham gia của người lao động và bên thứ ba: ISO 45001 đưa ra sự tập trung nâng cao vào nhu cầu và mong đợi của tất cả người lao động và các bên quan tâm, đồng thời yêu cầu đào tạo và giáo dục nhân viên để xác định rủi ro. OHSAS 18001 không cho phép nhân viên tham gia rộng rãi.

→ Những khác biệt này thể hiện sự thay đổi đáng kể trong cách quản lý sức khỏe và an toàn giữa hai tiêu chuẩn. Để thành công, doanh nghiệp phải đánh giá lại hệ thống quản lý hiện tại của mình và chuẩn bị chuyển sang ISO 45001.

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Đối tượng áp dụng ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực, quy mô hay vị trí địa lý, tất cả các đơn vị có nhu cầu xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh đều có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 để xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đạt chuẩn.

Nội dung Bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018

1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH&S
 • Hệ thống quản lý OH&S

5. Lãnh đạo và sự tham gia của người lao động

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Chính sách OH&S
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức
 • Tham vấn và tham gia của người lao động

6. Lập kế hoạch

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu OH&S và lập kế hoạch để đạt được chúng

7. Hỗ trợ

 • Tài nguyên
 • Năng lực
 • Nhận thức
 • Giao tiếp
 • Thông tin dạng văn bản

8. Vận hành

 • Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp

9. Đánh giá hiệu suất

 • Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

 • Tổng quát
 • Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục
Đăng ký ngay

Hệ thống quản lý ISO 45001 

Hệ thống ISO 45001 là gì?

Hệ thống ISO 45001 là Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS). Hệ thống ISO 45001 tập hợp các yếu tố có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau của tổ chức để thiết lập chính sách, mục tiêu và các quá trình nhằm quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới để xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đạt chuẩn Quốc tế.

Các bước xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

 • Bước 1: Khởi động dự án 
 • Bước 2: Thành lập bộ phận chuyên trách
 • Bước 3: Khảo sát thực trạng 
 • Bước 4: Thu thập dữ liệu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại
 • Bước 5: Đào tạo nhận thức ISO 45001:2018
 • Bước 6: Hoàn thiện hạ tầng, trang bị thiết bị (nếu cần)
 • Bước 7: Lập kế hoạch xây dựng Hệ thống OHSMS
 • Bước 8: Soạn thảo quy trình, tài liệu ISO 45001
 • Bước 9: Triển khai thực hiện ISO 45001
 • Bước 10: Đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống OHSMS
 • Bước 11: Đánh giá nội bộ 
 • Bước 12: Hành động khắc phục 
 • Bước 13: Xem xét của lãnh đạo
 • Bước 14: Đăng ký chứng nhận ISO 45001
 • Bước 15: Đánh giá chứng nhận ISO 45001
 • Bước 16: Hành động khắc phục 
 • Bước 17: Duy trì chứng nhận ISO 45001
 • Bước 18: Tái chứng nhận ISO 45001

→ Xem chi tiết nội dung của 19 bước áp dụng ISO 45001

Công ty Cổ phần In và Bao bì GOLDSUN

KNA CERT hỗ trợ Công ty Cổ phần In và Bao bì GOLDSUN đạt chứng nhận ISO 45001

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 trong doanh nghiệp

Trong một thế giới đầy sự biến đổi và cạnh tranh khốc liệt, duy trì và phát triển doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào việc sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tốt mà còn dựa vào việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, nơi mỗi nhân viên được đảm bảo sức khỏe và an toàn tối đa. Dưới đây là một số lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001.

Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Áp dụng ISO 45001 giúp doanh nghiệp tạo ra một tinh thần làm việc an toàn và tự giác trong tổ chức. Mọi người sẽ nhận thức được rằng không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng trong quá trình lao động.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

KNA Cert hỗ trợ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đạt chứng nhận ISO 45001

Giảm tai nạn và thương tích

ISO 45001 đã giúp doanh nghiệp xây dựng các quy trình và biện pháp an toàn hiệu quả. Nhờ vậy, số lượng tai nạn và thương tích sẽ giảm đáng kể. Điều này không chỉ bảo vệ nhân viên mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc để xử lý sự cố.

Tăng hiệu suất làm việc

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh sẽ tạo ra sự hài lòng và tinh thần làm việc tích cực. Nhân viên cảm thấy tự tin hơn, tập trung hơn vào công việc của họ. Điều này giúp hiệu suất làm việc đã tăng lên đáng kể.

Đánh giá và cải thiện liên tục

ISO 45001 khuyến khích việc đánh giá và cải thiện liên tục. ISO 45001 yêu cầu doanh nghiệp thiết lập các tiêu chuẩn và chỉ tiêu đo lường hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Quá trình này giúp tổ chức không ngừng nâng cao và phát triển hệ thống quản lý sức khỏe nghề nghiệp.

Tạo lòng tin và uy tín

Khách hàng, đối tác và cộng đồng đều đánh giá cao các doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Sở hữu chứng nhận ISO 45001 tạo dựng lòng tin và uy tín cho doanh nghệp trong mắt mọi người, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp.

→ Có thể nói việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 là một quyết định đúng đắn. Nó không chỉ giúp duy trì sự an toàn và sức khỏe cho nhân viên mà còn là một chiến lược đúng đắn, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất, tạo lòng tin, và phát triển bền vững trong thời đại đầy thách thức này.

Dịch vụ Chứng nhận ISO 45001 của KNA CERT

Là một trong những tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, KNA CERT cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận ISO 45001 theo phiên bản mới nhất cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.

KNA CERT đã thành công ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức TUV Austria về dịch vụ chứng nhận ISO 45001. Theo đó, TUV Austria ủy quyền cho KNA là đơn vị đánh giá tiêu chuẩn ISO 45001 tại Việt Nam.

* TUV Austria là tổ chức chứng nhận có 150 năm lịch sử phát triển với hơn 500 dịch vụ đánh giá, kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Toàn cầu. Hiện TUV Austria có hơn 60 chi nhánh ở hơn 30 Quốc gia và hơn 3000 nhân viên trên khắp Thế giới.

KNA được ủy quyền đánh giá ISO 45001 bởi TUV Austria

→ Do đó, giấy chứng nhận ISO 45001 được cấp từ dịch vụ của KNA CERT có đầy đủ giá trị pháp lý, được công nhận Toàn cầu.

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

→ Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Chứng nhận ISO 45001 của KNA CERT:

Hy vọng bài viết này đã phần nào giúp người đọc hiểu tiêu chuẩn ISO 45001 là gì và nắm được một số thông tin về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS). Nếu Quý Doanh Nghiệp muốn biết chi tiết hơn về các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc quan tâm tới dịch vụ chứng nhận ISO 45001, vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Tư vấn từ chuyên gia

Tin Mới Nhất

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

21-11-2023

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

Có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai tiêu chuẩn ISO 9001. Mỗi doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sẽ tự nhận ra những bài học...

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

21-11-2023

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế góp phần duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ chữa bệnh, chăm sóc, thăm khám sức khỏe. Tình hình áp dụng TCVN ISO...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ