Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

ISO 9001:2015 áp dụng cho những lĩnh vực nào?

ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho mọi loại hình, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, không có bất cứ giới hạn nào. Từ các dịch vụ công như cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, cơ quan quản lý Nhà nước cho tới các doanh nghiệp, tổ chức ở lĩnh vực tư nhân, đều có thể xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Dưới đây là một số lĩnh vực bắt buộc phải áp dụng ISO 9001:2015 tại Việt Nam:

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng là một trong những lĩnh vực yêu cầu bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn này cung cấp nguyên tắc, và yêu cầu cụ thể để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm và hàng hóa vật liệu xây dựng, đi kèm với Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. Trong đó, quy định rõ ràng về việc công bố hợp quy cho các sản phẩm và hàng hóa vật liệu xây dựng, đồng thời đặt ra các điều kiện cần thiết nếu doanh nghiệp muốn công bố hợp quy.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 tiền thân là Trung đoàn 29

KNA Cert chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 tiền thân là Trung đoàn 29

Cụ thể để vật liệu xây dựng được chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng ổn định, tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng vật liệu xây dựng mà còn tạo ra sự minh bạch và đảm bảo cho người tiêu dùng về các sản phẩm mà họ sử dụng.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp ngành xây dựng tăng cường uy tín, cải thiện quy trình sản xuất và tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn. Đồng thời, việc tuân thủ tiêu chuẩn cũng mở ra cánh cửa cho việc tham gia vào thị trường Quốc tế, củng cố năng lực cạnh tranh mạnh mẽ cho doanh nghiệp trên thị trường Toàn cầu.

Ngành sản xuất phân bón

Sản xuất phân bón là một trong những lĩnh vực tiếp theo bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Phân bón không chỉ là một loại hàng hóa mà còn là một phần quan trọng trong lĩnh vực liên quan như nông nghiệp, thực phẩm. Bởi vậy, hoạt động sản xuất phân bón yêu cầu sự quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.

Điều 42 của Luật trồng trọt năm 2018 quy định cá nhân, tổ chức muốn buôn bán phân bón phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Riêng trường hợp buôn bán phân bón do tự cá nhân, tổ chức sản xuất thì không cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với các cơ sở sản xuất phân bón. Theo Nghị định này, các cơ sở sản xuất phân bón phải có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Đối với các cơ sở mới thành lập, họ cần phải có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Quy định này hướng tới việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, giúp người tiêu dùng yên tâm vào sản phẩm phân bón. Ngoài ra, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cũng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý, và tạo ra cơ hội tham gia vào thị trường Quốc tế cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Ngành sản xuất keo dán gỗ

Lĩnh vực áp dụng ISO 9001 tiếp theo là ngành sản xuất keo dán gỗ. Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-01:2022/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2022 về Keo dán gỗ, sản phẩm keo dán gỗ phải qua chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Để được công bố hợp quy, nhà sản xuất phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chứng chỉ này cần được cấp bởi tổ chức chứng nhận có giấy phép đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP đối với tổ chức chứng nhận trong nước. Hoặc với tổ chức chứng nhận nước ngoài, chứng chỉ ISO 9001 phải được Hiệp hội Diễn đàn công nhận Quốc tế (IFA) thừa nhận.

Việc áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố lòng tin cho người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tham gia vào thị trường Quốc tế. Đồng thời, việc tuân thủ tiêu chuẩn này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp sản xuất keo dán gỗ.

Ngành chế tạo và sửa chữa tàu biển

Chế tạo và sửa chữa tàu biển là một trong những lĩnh vực bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Nghị định 111/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016, quy định việc kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển phải tuân thủ một số điều kiện nghiêm ngặt, trong đó việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là một trong những yêu cầu quan trọng.

Cụ thể, cơ sở đóng tàu phải áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc một tiêu chuẩn tương đương. Yêu cầu này không chỉ đảm bảo chất lượng của dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển mà còn đề cao vấn đề an toàn.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn đem lại lợi ích lớn cho ngành công nghiệp này. Thông qua việc tuân thủ tiêu chuẩn, các cơ sở đóng tàu có thể tăng cường hiệu suất, giảm thiểu rủi ro, và nâng cao uy tín trong ngành.

Ngoài ra, việc áp dụng ISO 9001 còn mở ra cơ hội tham gia vào thị trường Quốc tế, tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo ra sự đổi mới trong quá trình chế tạo và sửa chữa tàu biển. Điều này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu biển trên phạm vi Quốc tế.

Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Các nhóm tổ chức áp dụng ISO 9001 cũng bao gồm ngành kinh doanh xăng dầu. Điều này được quy định trong Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam.

Theo quy định này, các đối tượng trong ngành kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải xây dựng, áp dụng, và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc theo hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001:2010. Cụ thể, các đối tượng này bao gồm:

  • Thương nhân xăng dầu nhập khẩu.
  • Thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu trong nước.
  • Thương nhân phân phối, tổng đại lý.
  • Đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.
  • Các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu.

Quy định này không chỉ tạo ra nền tảng vững chắc cho chất lượng xăng dầu mà còn đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong ngành. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 và ISO/TS 29001 không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu suất, độ tin cậy và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.

Lĩnh vực hành chính công

Hành chính công là một trong các ngành phải áp dụng ISO 9001. Cụ thể cần xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức hành chính dựa trên những nguyên tắc quản lý chất lượng cơ bản. Mục tiêu là tạo ra một cách làm việc khoa học, có hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ, và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ khách hàng, pháp luật, cũng như yêu cầu đặc thù của từng tổ chức.

Áp dụng ISO 9001 không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn củng cố mối liên kết giữa nhà nước và người dân. Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, được Thủ tướng Chính phủ ban hành, là một bước quan trọng tác động tới việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

KNA Cert Đào tạo nhận thức và đánh giá Nội bộ ISO 9001 cho Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam 

Theo quyết định này, các cơ quan hành chính nhà nước phải thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và không ngừng cải tiến hệ thống này. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất của các hoạt động hành chính mà còn đảm bảo sự minh bạch, chính trực và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ cho cộng đồng.

>>> Thực tiễn áp dụng ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính

Đăng ký ngay

Hy vọng những thông tin trên đã giúp các cá nhân, tổ chức biết được ISO 9001 áp dụng cho các lĩnh vực nào. Để biết thêm thông tin về các công ty phải áp dụng ISO 9001, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ.

Tin Mới Nhất

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

21-11-2023

Bài học kinh nghiệm khi áp dụng ISO 9001:2015

Có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai tiêu chuẩn ISO 9001. Mỗi doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sẽ tự nhận ra những bài học...

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

21-11-2023

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế tại các bệnh viện

Áp dụng TCVN ISO 9001 trong y tế góp phần duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ chữa bệnh, chăm sóc, thăm khám sức khỏe. Tình hình áp dụng TCVN ISO...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ