Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001 trọn gói năm 2023

Trong quá trình áp dụng và đạt chứng nhận ISO 9001, việc hiểu và quản lý chi phí là rất quan trọng. Quản lý chi phí một cách hiệu quả bao gồm việc đánh giá cẩn thận các yếu tố ảnh hưởng và lựa chọn các giải pháp phù hợp. Trong bài viết này hãy cùng KNA CERT tìm hiểu Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001 trọn gói mới nhất năm 2023.

Chí phí cấp chứng chỉ ISO 9001 bao gồm những gì?

Chứng chỉ ISO 9001 là biểu tượng uy tín cho cam kết về chất lượng trong hoạt động kinh doanh của một tổ chức, doanh nghiệp. Quá trình đạt được chứng chỉ này không chỉ đòi hỏi sự tối ưu hóa của Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) mà còn gắn liền với một loạt các chi phí liên quan.

Chí phí cấp chứng chỉ ISO 9001 có đắt không

Chí phí cấp chứng chỉ ISO 9001 có đắt không

Nhìn chung, chí phí cấp chứng chỉ ISO 9001 có thể được chia thành hai phần chính, phản ánh hai giai đoạn quan trọng để sở hữu chứng chỉ Quốc tế này, đó là:

  • Chi phí đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001 và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng
  • Chi phí liên quan đến quá trình chứng nhận ISO 9001

Để tim hiểu chi tiết hơn về các loại chi phí này, hãy đọc thông tin trong các phần tiếp theo của bài viết dưới đây.

Chi phí đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001 và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng

Chi phí tìm hiểu về ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 đóng vai trò quan trọng trong việc định hình Hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả trong tổ chức. Giai đoạn tìm hiểu về tiêu chuẩn này đóng vai trò cốt yếu trong việc xác định sự cần thiết và phạm vi của QMS.

Việc tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu và nguyên tắc quản lý chất lượng. Điều này thường bắt đầu bằng việc thu thập tài liệu tham khảo như bản chính thức của tiêu chuẩn ISO 9001, sách hướng dẫn, tài liệu tham khảo từ các tổ chức uy tín và các tài liệu tham khảo trực tuyến. Mua sách, tài liệu tham khảo hoặc tham gia các khóa học trực tuyến có thể khiến chi phí ở giai đoạn này gia tăng.

 Chi phí thuê đơn vị đào tạo và tư vấn ISO 9001

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về tiêu chuẩn, quy trình, và cách thức áp dụng vào thực tế hoạt động của tổ chức. Để đảm bảo quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả, việc thuê đơn vị đào tạo và tư vấn ISO 9001 có thể là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các yếu tố chi phí liên quan đến việc này:

Thuê đơn vị đào tạo và tư vấn chính là chi phí đầu tiên nếu muốn có chứng nhận ISO 9001:2015

Thuê đơn vị đào tạo và tư vấn chính là chi phí đầu tiên nếu muốn có chứng nhận ISO 9001:2015

a. Chi phí cho chuyên gia tư vấn ISO 9001

Việc thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc triển khai tiêu chuẩn ISO 9001 đóng một vai trò quan trọng. Các chuyên gia này có thể hướng dẫn tổ chức thực hiện quá trình xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Chi phí cho chuyên gia tư vấn có thể được tính theo giờ làm việc hoặc theo dự án, phụ thuộc vào phạm vi và thời gian của dự án. Chi phí này có thể tương đối cao phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của các chuyên gia.

b. Học phí cho các khóa đào tạo ISO 9001

Một phần quan trọng của việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng là đào tạo nhân viên về các nguyên tắc và quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001. Các đơn vị đào tạo thường cung cấp các khóa học về ISO 9001 cho nhân viên từ cấp quản lý đến nhân viên cơ sở. Chi phí đào tạo thường được tính theo số người tham gia, số ngày đào tạo và phụ thuộc vào nội dung của khóa học.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Chi phí Triển Khai và Thực Hiện ISO 9001 trong Tổ Chức

Giai đoạn triển khai và thực hiện ISO 9001 trong tổ chức là bước quan trọng để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này. Tại giai đoạn này, các quy trình, thủ tục và thay đổi được áp dụng vào hoạt động hàng ngày của tổ chức để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Dưới đây là phân tích chi tiết về các yếu tố chi phí liên quan đến giai đoạn này:

a. Hiệu chỉnh quy trình (nếu cần)

Triển khai ISO 9001 thường đòi hỏi hiệu chỉnh và cải thiện các quy trình hiện có trong tổ chức để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn. Điều này có thể liên quan đến việc thay đổi cách thức thực hiện công việc, tạo ra các bước kiểm tra và kiểm soát mới hoặc tối ưu hóa các quy trình để tăng hiệu suất.

Ban quản lý dự án - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

KNA CERT cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho Ban quản lý dự án - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

b. Phổ biến và hướng dẫn cho nhân viên

Nhân viên trong tổ chức cần được huấn luyện để hiểu rõ cách thức thực hiện các thay đổi quy trình.

c. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ

Một phần của việc triển khai ISO 9001 có thể liên quan đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vào phần mềm quản lý quy trình, công cụ theo dõi hiệu suất hoặc cải thiện hạ tầng mạng. Chi phí liên quan đến thay đổi cơ sở hạ tầng công nghệ có thể phụ thuộc vào quy mô và phạm vi của việc cải thiện.

d. Kiểm tra và giám sát chất lượng

Triển khai ISO 9001 yêu cầu việc kiểm tra và đảm bảo chất lượng các quy trình và hoạt động. Điều này có thể đòi hỏi việc thực hiện kiểm tra, kiểm tra thực hiện, và theo dõi hiệu suất để đảm bảo rằng tiêu chuẩn ISO 9001 được thực hiện một cách đáng tin cậy.

→ Nhìn chung, giai đoạn triển khai và thực hiện ISO 9001 yêu cầu sự đầu tư về thời gian, nguồn nhân lực và tài nguyên để xây dựng nền tảng chất lượng bền vững cho tổ chức.

Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015

Chi phí đăng ký chứng nhận ISO 9001 với tổ chức chứng nhận

Khi đăng ký chứng nhận ISO 9001 với tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp của bạn sẽ phải trả một khoản phí đăng ký ban đầu. Báo giá chứng nhận ISO này thường phụ thuộc vào tổ chức chứng nhận và các thông tin của doanh nghiệp. Chi phí ở đây bao gồm việc nộp đơn, phí đăng ký và các khoản phí liên quan khác.

Chi phí đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Quá trình đánh giá chứng nhận bao gồm việc tổ chức cuộc kiểm tra và đánh giá tại công ty và xem xét hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp. Chi phí ở đây sẽ bao gồm cả phí đi lại cho các đánh giá viên đến kiểm tra hệ thống của bạn.

Ngoài các khoản phí chính, có thể có các khoản phí phụ thuộc khác liên quan đến việc đánh giá, chẳng hạn như phí cho việc thay đổi thời gian hoặc lịch trình đánh giá, phí cho việc thực hiện đánh giá khẩn cấp hoặc phí cho việc xem xét thêm.

Chi phí đăng ký dấu công nhận

Sau khi đạt được chứng chỉ, bạn cần đăng ký sử dụng dấu công nhận trên tài liệu và sản phẩm của mình. Chi phí tại giai đoạn này bao gồm việc làm dấu và các thủ tục pháp lý.

Chi phí đánh giá định kỳ duy trì hiệu lực của chứng nhận

Các tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện các đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý chất lượng của bạn vẫn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001. Các đánh giá này thường được thực hiện hàng năm hoặc theo một lịch trình cụ thể được thỏa thuận trước. Bạn sẽ phải trả một khoản phí đánh giá định kỳ cho tổ chức chứng nhận để đảm bảo rằng họ thực hiện đánh giá hiệu quả và chính xác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001

Một trong những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi theo đuổi chứng nhận ISO 9001 chính là chi phí. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001, hãy cùng KNA CERT tìm hiểu về ba khía cạnh quan trọng ảnh hướng đến chi phí này: quy mô của tổ chức, đặc điểm ngành nghề và lĩnh vực, cùng với năng lực của tổ chức chứng nhận.

Quy mô của tổ chức

Quy mô của tổ chức là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến chi phí chứng nhận ISO 9001. Các tổ chức lớn với nhiều bộ phận, quy trình và nhân viên có thể đối mặt với việc phải triển khai hệ thống quản lý quy mô lớn, đồng nghĩa với việc tài liệu, quy trình và hoạt động cần phải tuân thủ tiêu chuẩn nhiều hơn. Điều này có thể đòi hỏi thời gian và nguồn lực lớn để triển khai, kiểm tra và đảm bảo rằng hệ thống quản lý hoạt động một cách hiệu quả. Ngược lại, các tổ chức nhỏ hơn có thể có lợi thế về linh hoạt và khả năng áp dụng các biện pháp chất lượng một cách tương đối dễ dàng.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

KNA CERT cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Đặc điểm nghành nghề và lĩnh vực hoạt động của tổ chức

Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của tổ chức có thể ảnh hưởng đến chi phí làm chứng nhận ISO 9001. Một số ngành nghề như sản xuất yêu cầu quy trình kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra chất lượng thường xuyên, trong khi các lĩnh vực như dịch vụ có thể tập trung hơn vào quy trình quản lý thông tin. Việc triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng có thể thay đổi tùy theo đặc thù ngành nghề, từ đó ảnh hưởng đến chi phí.

Năng lực của Tổ chức chứng nhận ISO 9001

Khả năng của tổ chức chứng nhận cũng ảnh hưởng đến Báo phí ISO 9001. Những tổ chức có năng lực đầy đủ và chứng chỉ cấp ra có hiệu lực Quốc tế có thể báo phí cao hơn những tổ chức chỉ cấp chứng chỉ có phạm vi hiệu lực tại Việt Nam.

Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015 tại KNA CERT

Việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 là một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm / dịch vụ và độ tin cậy của tổ chức. KNA CERT tự hào là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001 uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay.

KNA CERT luôn đặt lợi ích của Quý Khách Hàng lên hàng đầu và hiểu rõ rằng mỗi doanh nghiệp có nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau. Chúng Tôi cam kết cung cấp báo giá cạnh tranh dựa mức độ phức tạp và quy mô của doanh nghiệp. KNA hiểu rằng việc đạt chứng nhận ISO 9001 có thể là một đầu tư quan trọng, vì vậy Chúng Tôi mong muốn cung cấp một giải pháp hợp lý và kinh tế cho mọi doanh nghiệp.

Đặc biệt, KNA thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi độc quyền dành cho Khách Hàng của mình. Những ưu đãi này không chỉ giúp giảm thiểu chi phí chứng nhận mà còn mang lại giá trị trong việc xây dựng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của bạn.

Hãy để lại thông tin liên hệ để được hỗ trợ và nhận báo giá ISO 9001 tham khảo miễn phí từ KNA CERT.

Chèn nút hành động “Nhận báo phí Ưu đãi”

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Tin Mới Nhất

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

01-12-2023

Tiêu chuẩn TSCA Title VI của EPA dành cho sản phẩm gỗ

Tiêu chuẩn TSCA Title VI là tiêu chuẩn về khí thải Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) ban hành. Trong bài viết này, 

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ